PIETEIKTIES

Semināru vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā.

  1. Jauno grozījumu ietekme iedzīvotāju ienākuma nodoklī uz darba algas aprēķināšanas kārtību 2018. gadā:

– IIN progresīvā likme: 20%; 23%, 31,4%;

– IIN likmes, ja ar fizisko personu viens ienākuma izmaksātājs noslēdz dažādus līgumus;

– IIN likme, ja alga un dividendes pārsniedz 55 000 euro;

– solidaritātes nodokļa transformēšana par IIN;

– valdes locekļa domājamais ienākums un tā aprēķināšanas kārtība 2018.gadā;

– nodokļa likme strādājošam pensionāram;

– prognozēto neapliekamo minimumu piemērošana;

– ienākumu veidi, kuriem netiks piemērots neapliekamais minimums;

– atvieglojumi un papildu atvieglojumi;

– attaisnotie izdevumi autoratlīdzību saņēmējiem, grozījumu skaidrojums;

– autoratlīdzības aprēķināšanas piemēri;

– uzņēmumu līgumu aprēķināšanas piemēri;

– dažādi piemēri aprēķinot darba algu;

– nodokļa aprēķināšanas īpatnības no lielas algas.

2. Jauni grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

– 2018.gada VSAOI likmes un to piemērošana darba samaksai;

– VSAOI uzņēmuma līgumam;

– VSAOI autoru atlīdzībai un SD veicēju ienākumam.

3. Darba laiks un tā organizācija uzņēmumā atbilstoši izmaiņām Darba likumdošanā: 

– normālais darba laiks;

– nepilnais darba laiks;

– nakts darbs;

– maiņu darbs;

– summētā darba laika uzskaite;

– darbs svētku dienās;

– virsstundu darbs, virsstundu darba kompensēšana, skaidrojums kurās nedēļas dienās jāpiešķir apmaksātā atpūta;

– darbinieka dīkstāves apmaksa darba devēja vainas dēļ.

4. Vidējās izpeļņas aprēķins 2018.gadā:

– stundu noteikšana vidējās izpeļņas aprēķināšanai, ja darbiniekam ir minimāla mēneša alga;

– stundas likme minimālās mēnešalgas saņēmējiem;

– stundas likme darbiniekiem, kam noteikta summētā darbalaika uzskaite;

– grozījumi Darba likuma 75. 3  pantā un to ietekmē uz vidējo izpeļņu;

– stundas vidējā izpeļņa;

– dienas vidējā izpeļņa;

– mēneša vidējā izpeļņa.

5. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanas jaunā kārtība:

– ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;

– ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums;

– atvaļinājuma apmaksājamas dienas;

– atvaļinājuma naudas aprēķināšana;

– svētku dienas atvaļinājuma naudas aprēķinā.

 6. Atbildes uz jautājumiem.

PIETEIKTIES

Pieteikties video semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuram video semināram piesakieties?

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku