Cien. grāmatvedi!

SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs uz praktisko semināru: 

“2018. gada likumdošanas grozījumu praktiskā pielietošana grāmatvedībā:  darba algas, uzņēmuma līgumi, autoratlīdzības, pašnodarbinātas personas”,

kas notiks 22.11.2017. Rīgā, Skolas ielā 11, plkst. 13:00-17:00

 

Semināru vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

 

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā.

1. Darba likuma grozījumu piemērošana

 1. Virsstundu darbu aizstāšana ar apmaksātu atpūtu;
 2. Stundas likmes aprēķināšana, ja darbiniekam ir noteikta mēnešalga;
 3. Gadījumi, kad darbinieka pārtraukums ieskaitāms darba laikā;
 4. Kompensācija par neizmantoto papildatvaļinājumu, darba tiesiskās attiecību pārtraukšanas gadījumā.

 2. Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis un atvieglojumu jaunas likmes

 1. IIN likmes: 20%, 23%;
 2. IIN likmes atkarība no ienākuma lieluma;
 3. Citāda nodokļu grāmatiņas loma: nodokļu aprēķins, ja darba devējam ir un nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa;
 4. Atvieglojumi par apgādājamajiem, personām ar invaliditāti, represētajiem un citu fizisko personu attaisnotie izdevumi;
 5. Apgādājamo personu papildinātais saraksts ar 01.07.2018.

3. Neapliekamais minimums un attaisnotie  izdevumi

 1. Neapliekamais minimums: VID jaunā paziņošanas kārtība;
 2. Prognozētais neapliekamais minimums un tā noteikšana darba samaksai un darbnespējas lapas aprēķinam;
 3. Ienākuma veidi, kam netiks piemērots neapliekamais minimums;
 4. Citi attaisnotie izdevumi:
 5. VSAOI jaunas likmes;
 6. Ierobežojumi un jauni nosacījumi iemaksām privātajā pensiju fondā, dzīvības un veselības apdrošināšanas maksājumiem.

 4. Nodokļu aprēķināšana uzņēmuma līgumiem,  autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem

 1. VSAOI piemērošanas kārtība uzņēmuma līgumiem;
 2. IIN aprēķināšanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, kad persona ir un nav reģistrēta VID, kā saimnieciskās darbības veicēja;
 3. VSAOI piemērošanas kārtība piemēros uzņēmuma līgumiem, autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem.
 4. Nodokļu aprēķināšanas piemēri autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem.

5. Atbildes uz jautājumiem

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku