Cien. grāmatvedi, uzņēmuma un finanšu vadītāj!

SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs uz praktisko vebināru:

Administratīvo tiesu aktuālā prakse PVN lietās

 

.

Semināru vadīs Diāna MakarovaAdministratīvās apgabaltiesas tiesnese. Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumu izpildītāja

Galvenā kompetence ir nodokļu lietas. Par tiesnesi strādā kopš 2011.gada. Iepriekš strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā. Kopš 2012.gada pasniedz lekcijas nodokļu lietās valsts un pašvaldību darbiniekiem, kā arī privātpersonām.

VEBINĀRA SATURS

I. PVN priekšnodokļa atskaitījumi:

– kritēriji, izmantojot tiesības uz priekšnodokļa atskaitījumiem;

– pārbaudes metodoloģija;

– darījumu esība/neesība;

– nodokļu maksātāja informētība par iesaistīšanos nepamatotā nodokļu samazināšanas plānā;

– pierādīšanas līdzekļi un to apjoms, pierādījumu vērtēšana

II. PVN procesuālie jautājumi:

–  nodokļu aprēķinu pārbaužu veidi;

– soda naudas aprēķināšana;

– nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas pierādīšanas nastas sadalīšana u.c.

III. Atbildes uz jautājumiem.

Vebināra mērķis ir sniegt vispusīgu ieskatu par stabilām un arī aktuālām tiesu praksē attīstītajām atziņām, kas būs noderīgas nodokļu maksātājiem.

Vebināra materiāli būs balstīti uz administratīvo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem par PVN jautājumiem.

Pieteikties semināru lektoru klātienes konsultācijai

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku