SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs uz praktisko vebināru:

Aktualitātes uzņēmuma dokumentu pārvaldībā: noformējums, glabāšanas termiņi, arhivēšana, iznīcināšana.

.

Vebināru vadīs Ieva Kalve, Dr.oec., organizāciju vadības un dokumentu pārvaldības speciāliste
Vairāk nekā 20. gadus ir biznesa un vadības jautājumu konsultante.  Galvenā kompetence ir stratēģiskā un pārmaiņu vadība, papīra un elektronisko dokumentu pārvaldība, ergonomika organizācijās, konsultācijas par minētajām jomām. Kopš 2003.gada Rīgas Stradiņa universitāte docente, Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedrā.

.

 VEBINĀRA SATURS

I.Obligātais un ieteicamais dokumentu noformējumā – koncentrēts pārskats:

 1. Dokumentu noformēšanas reglamentējums un jaunās vadlīnijas;
 2. Dokumenta juridiskā spēka nodrošināšana: obligāti vajadzīgais un “liekais”;
 3. Kā pareizi noformēt elektronisko dokumentu?
 4. Kā veidot atvasinājumus papīra un elektroniskajiem dokumentiem?

II.Dokumentu glabāšanas termiņi:

 1. Dokumentu glabāšanas termiņus reglamentējošie normatīvie akti;
 2. Dokumentu sadalījums pa glabāšanas termiņu grupām un kategorijām;
 3. Vai/kad organizācijas lietu nomenklatūra ir jāsaskaņo ar Latvijas Nacionālo arhīvu?
 4. Uzņēmuma atbildība par dokumentu glabāšanu. Kurš ir atbildīgs par dokumentu glabāšanu, ja dokumenti atrodas pie ārpakalpojuma sniedzēja?  

III. Dokumentu arhivēšana:

 1. Ko nozīmē arhivēt dokumentus? Cik bieži tas jādara? Arhivēšanu reglamentējošie normatīvie akti;
 2. Kā pareizi izveidot arhīvu sava uzņēmumā?
 3. Ko darīt ja uzņēmumam nav telpas, lai nodrošinātu dokumentu glabāšanu arhīvā?
 4. Ieteikumi elektronisko dokumentu arhīva izveidošanai;
 5. Kas notiek ar dokumentiem, uzņēmumu likvidējot? Vai var tos nodot Latvijas Nacionālajā arhīvā?

IV.Dokumentu iznīcināšana:

 1. Dokumentu iznīcināšanas reglamentējums;
 2. Kādai jābūt dokumentu iznīcināšanas procedūrai uzņēmumā?
 3. Dokumentu iznīcināšanas veidi. Kuru veidu izvēlēties, vadoties no drošības principiem?
 4. Vai iznīcināšanas akts ir jāapstiprina Latvijas Nacionālajā arhīvā?
 5. Uzņēmuma atbildība par dokumentu iznīcināšanu

V. Atbildes uz jautājumiem.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku