Cien. grāmatvedi / personāldaļas speciālist!
SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs
uz praktisko vebināru:
“Dīkstāves, bezalgas un citu atvaļinājumu piešķiršanas problēmjautājumi, saistībā ar COVID-19

Vebināru vadīs Karīna Platā, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore

Galvenā kompetence ir Darba likumu normu praktiskā piemērošana un klientu konsultēšana.

Strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

1. Problēmjautājumi par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un to iespējamie risinājumi

• Kā rīkoties darba devējam un darbiniekam, ja atvaļinājums bija jau ieplānots grafikā, bet sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tajā jāveic izmaiņas?
• Kā rīkoties darba devējam, ja atvaļinājums darbiniekam pēc grafika bija ieplānots, bet sakarā ar COVID-19 izraisītājām sekām netiks piešķirts?
• Vai dīkstāves periodu ir jāiekļauj atvaļinājuma naudas aprēķinā?
• Ja uzņēmumam ir finansiālas grūtības, vai var izmaksāt darbiniekam atvaļinājuma naudu “graudā” (t.i. ar saviem sniegtajiem pakalpojumiem, vai saražotām precēm)?
• Kā rīkoties, ja darba devējam nav naudas, lai izmaksātu atvaļinājuma naudu?
• Darbnespējas ietekme uz atvaļinājuma izmantošanu.
• Atvaļinājuma kompensācija naudā, likuma un tiesu prakses kopsakarībā.

2.Ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums COVID-19 ietekmē.

• Kam pienākas papildatvaļinājums likuma izpratnē?
• Papildatvaļinājuma kritēriju noteikšana un izmantošanas ierobežojumi.
• Vai darba devējam ir jāpiešķir papildatvaļinājums?
• Darbnespējas ietekme uz papildatvaļinājuma izmantošanu.
• Papildatvaļinājuma kompensācija naudā.

3. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas, darbinieka un darba devēja tiesības.

• Obligāti piešķiramā atvaļinājuma pamati, tā ilgums un pieprasīšanas termiņi.
• Darba devēja tiesības citos atvaļinājuma pieprasīšanas gadījumos, tā ilgums.
• Atvaļinājuma ilguma ietekme uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

4. Atbildes uz jautājumiem.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku