PIETEIKTIES

Cien. grāmatvedi!
SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz video semināru:
Darba laiks Darba likuma un dokumentu pārvaldības skatījumā

Semināru vadīs Karīna Platā, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā. Galvenā kompetence ir Darba likumu normu praktiskā piemērošana un klientu konsultēšana. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

SEMINĀRA SATURS

 

  1. Darba laika jēdziens
  2. Darba laika noteikšana – darba devēja tiesības, ņemot vērā organizācijas darbības specifiku:

2.1. normālais darba laiks, tā vispārējais regulējums Darba likumā un īpašais regulējums lokālajos normatīvajos aktos;

2.2. nepilns darba laiks – darba devēja un darbinieka tiesības tā noteikšanā, atspoguļojums personāla dokumentu pārvaldībā;

2.3. elastīgais darba laiks;

2.4. nakts darbs, tā noteikšanas iespējas, ierobežojumi un aizliegumi Darba likuma izpratnē;

2.5. maiņu darba noteikšanas īpatnības;

2.6. summētais darba laiks – izpratne par tā piemērošanu un atšķirību no maiņu darba, nosacījumu atspoguļošana;

2.7. darba laika organizēšanas īpašie noteikumi;

2.8. virsstundu darbs – darba devēja un darbinieka tiesības tā noteikšanas procesā, tā kompensēšanas veidi.

  1. Papildu darba un blakus darba izpratne un noformējums personāla dokumentu pārvaldībā

 PIETEIKTIES

Pieteikties video semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuram video semināram piesakieties?

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku