Cien. grāmatvedi / personāldaļas speciālist!
SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs
uz praktisko semināru:
“Darba likuma aktualitātes atvaļinājumu piešķiršanā”

Semināru vadīs Karīna Platā,maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore. Galvenā kompetence ir Darba likumu normu praktiskā piemērošana un klientu konsultēšana. Strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

SEMINĀRA SATURS

1. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums.
• Atvaļinājuma plānošanas nosacījumi, tā fiksēšanas veidi – grafiks vai vienošanās, tajos iekļaujamā informācija, ko nozīmē “pēc iespējas ņemt vērā darbinieka vēlmes”?
• Atvaļinājuma piešķiršanas laiks pirmajā darba gadā un vēlākajos, grūtnieces īpašās tiesības. Atvaļinājuma pārcelšanas uz nākamo gadu pamatojums un dokumentālais noformējums. Atvaļinājuma sadalīšanas iespējas likuma un darba devēja skatījumā.
• “Neskaitot svētku dienas” izpratne un piemērošana praksē.
• Ko darīt ar “darbaholiķiem”? Vai iespējams darbinieku atsaukt no atvaļinājuma?
• Darbnespējas ietekme uz atvaļinājuma izmantošanu.
• Atvaļinājuma kompensācija naudā, likuma un tiesu prakses kopsakarībā.

2. Ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums.
Kam pienākas papildatvaļinājums likuma izpratnē?
• Papildatvaļinājums kā darba devēja dotais labums, tā kritēriju noteikšana un izmantošanas ierobežojumi.
• Papildatvaļinājuma plānošana.
• Darbnespējas ietekme uz papildatvaļinājuma izmantošanu.
• Papildatvaļinājuma kompensācija naudā.

3. Bērna kopšanas atvaļinājums.
Atvaļinājuma izmantotāji.
• Atvaļinājuma ilgums un darbinieka noteicošā loma tā sadalīšanas noteikšanā. Atvaļinājuma izmantošanas laiks.
• Kas notiek ar atvaļinājumu, ja darbinieks uzsāk darbu pie cita darba devēja?
• Atvaļinājuma pieprasīšanas laiks. Atvaļinājuma vienpusējas pārtraukšanas pamati.

4. Atvaļinājums bērna tēvam.
• Atvaļinājuma piešķiršanas pamats.
• Atvaļinājuma ilgums un tā sadalīšanas iespējas, piešķiršanas ierobežojošais termiņš.

5. Mācību atvaļinājums.
Atvaļinājuma piešķiršanas pamats.
• Darba devēja tiesības atvaļinājuma apmaksas noteikšanā.
• Atvaļinājuma ilgums likuma un darbinieka vajadzību skatījumā. Atvaļinājuma sadalīšanas iespējas. Atvaļinājuma izmantošanas biežums.

6. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas.
• Obligāti piešķiramā atvaļinājuma pamati, tā ilgums un pieprasīšanas termiņi.
• Darba devēja tiesības citos atvaļinājuma pieprasīšanas gadījumos, tā ilgums.
• Atvaļinājuma ilguma ietekme uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu.

7. Diskusijas par semināra dalībniekiem svarīgiem jautājumiem.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku