Komplekts Darba likuma normu piemērošana grāmatvedībā 2020.gadā ar praktiskiem piemēriem un skaidrojumiem– nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloku MS Word un MS Excel vidē, ar vairākiem praktiskiem piemēriem un likumdošanas jauninājumu, kā arī problēmsituāciju izskaidrojumiem. Komplekts ir izstrādāts elektroniskā formātā un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanai. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Komplekta saturs:

1.Pareiza darba laika uzskaite un to organizācija

 • Darba laika noteikšanas nosacījumi
 • Darba laika ilgums
 • Darba laika organizācija un to uzskaites veidi
 • Darba laika un darba samaksas veidu uzrādīšanas piemēri darba līgumā
 • Pareiza darba laika uzrādīšana uzskaites tabelē
 1. Pareizs vidējās izpeļņas aprēķins 
 • Vidējās izpeļņas aprēķināšanas regulējums
 • Vidējās izpeļņas rādītāji un to piemērošana grāmatvedībā
 1. Atvaļinājuma samaksas aprēķināšana
 • Darbinieka tiesības uz apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu
 • Darbinieka papildatvaļinājums un to piešķiršana
 • Darbinieka ikgadējā un papildatvaļinājuma samaksas aprēķināšana
 1. Darba samaksas saglabāšana un atlīdzības izmaksa darbiniekiem par darba neveikšanu attaisnojošu iemeslu dēļ
 2. Atalgojums valdes loceklim: darba līgums vai pilnvarojuma līgums
 • Darba līguma attiecības
 • Pilnvarojuma līguma attiecības
 1. Uzņēmuma līgums
 • Uzņēmuma līguma jēdziens un būtība
 • Uzņēmuma līguma priekšrocības
 • Uzņēmuma līguma paraugi
 • Uzņēmuma līguma slēgšanas ierobežojumi

VII. Autoratlīdzības līgums 

 • Autoratlīdzības jēdziens un būtība
 • Autoratlīdzības nodokļu regulējums
 • Autoratlīdzības līgumu veidi
 • Attaisnotie izdevumi autoriem
 • Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas
 • Autoratlīdzības līguma paraugi

VIII. Darbinieku atlaišanas gadījumi un ar to saistītas izmaksas                                   

 Darba ņēmēja uzteikums

 • Darba devēja uzteikums
 • Darba ņēmēja pārkāpums
 • Uzņēmuma štata samazināšana
 • Uzņēmuma likvidācija

Pieteikties


Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku