PIETEIKTIES

Cien. grāmatvedi!
SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz video semināru:
“Darba samaksas svarīgākie aspekti”

Semināru vadīs Karīna Platā, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā. Galvenā kompetence ir Darba likumu normu praktiskā piemērošana un klientu konsultēšana.

Strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

 

SEMINĀRA SATURS 

  1. Darba samaksas jēdziena tvērums
  2. Darba likumā noteikto darba algu organizāciju izpratne:

2.1. laika algas organizācija

2.2. akorda algas organizācija

2.3. atspoguļojums darba līgumā

  1. Piemaksu veidi, to apmēri:

3.1. piemaksa par papildu darbu

3.2. piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku

3.3.piemaksa par nakts darbu

3.4. virsstundu darba kompensācija

3.5. darba svētku dienā kompensācija

  1. Izpratne par Darba likumā noteiktajiem atlīdzības saglabāšanas gadījumiem
  2. Ieturējumi no darba samaksas:

5.1. ieturējumi sakarā ar darba devēja atprasījuma tiesībām

5.2. ieturējumi sakarā ar darba devējam radīto zaudējumu atlīdzināšanu

5.3. ieturējumi sakarā ar izpildu dokumentiem

PIETEIKTIES

Pieteikties video semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuram video semināram piesakieties?

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku