SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs uz praktisko vebināru:

Darbinieka un darba devēja pienākumi un atbildība Darba likuma izpratnē. Darba strīdu praktiski risinājumi.

Semināru vadīs Eva Selga, Latvijas personāla vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāja
Galvenā kompetence ir vadības un personāla apmācības un konsultācijas efektīvu vadības instrumentu lietošanā uzņēmumos. Personāla vadības eksperte ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Strādājusi Citadele banka,  Latvijas pasta banka, Baltic International Bank par personāla pārvaldes vadītāju. Vada Latvijas personāla vadīšanas asociāciju.

VEBINĀRA SATURS

I. Darbinieka pienākumi:

 1. Ko parasti aizmirstam izstāstīt darbiniekam atlases procesā un norādīt darba līgumā un darba kārtības noteikumos attiecībā uz darbinieka pienākumiem? Kā labot šo kļūdu?
 2. Kā rīkoties, ja darbinieks atsakās pildīt  darba līgumā un amata aprakstā noteiktos darba pienākumus?  Darba kārtības noteikumi – svarīgs dokuments vai tikai formalitāte?  
 3. Cik plaši var būt darbinieka pienākumi? Vai eksistē darbinieka pienākumu “mērītājs”, t.i. cik daudz pienākumus var uzņemties un paveikt viens darbinieks?

II.Darbinieka atbildība: 

 1. Kāda ir darbinieka atbildība Darba likuma izpratnē? Kā tas darbojas šodienas realitātē?
 2. Kā rīkoties darba devējam, kā iesaistīt un motivēt darbiniekus, lai tie kļūtu atbildīgāki savu pienākumu veikšanā?
 3. Kāda ir darbinieka atbildība un pienākumi , veicot attālināto darbu?

III. Darba devēja pienākumi:

 1. Par kādiem saviem pienākumiem bieži vien “aizmirst” darba devējs attiecībā pret darbinieku?
 2. Kā rīkoties darbiniekam, ja vadītājs nepilda savus solījumus? Kur meklēt palīdzību?
 3. Uzņēmuma korporatīvā kultūra – kurš par to ir atbildīgs?

IV. Darba devēja atbildība: 

 1. Kas ir darba devēja atbildība Darba likuma izpratnē? Kā tā sākas un kad tā beidzas?
 2. Kādi ir darba devēju visbiežāk sastopamie pārkāpumi?
 3. Godīga un uz sadarbību vērsta komunikācija? Kādi praktiskie paņēmieni un ieteikumi eksistē, lai to realizētu?

V. Bieži sastopamo darba strīdu apkopojums:

 1. Darba kārtības noteikumu pārkāpumi
 2. Darba pienākumu neizpilde, vai nepienācīga izpilde
 3. Darba pienākumu nesaskaņota papildināšana 
 4. Darba samaksas savlaicīga neizmaksāšana, vai daļēja izmaksa
 5. Ikgadējie atvaļinājumi vai atvaļinājumi bez darba algas saglabāšanas – kā pareizi organizēt šo procesu

VI. Darba strīdu praktiskie risinājumi, darba konfliktu regulējums

VII. Atbildes uz jautājumiem.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku