Grāmatvedības metodika:
 “Darbinieku kompensācijas un avansa norēķinu izmaksu kārtība”

.

sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste. 

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā.

I. Nolikums par darbinieka kompensācijām

  1. Darbs ārpus darba devēja telpām:

1.1. Darba līgums, rīkojums.

1.2. Darba devēja izsniegtas inventārs

  1. Kompensācija par mājokli, telpām:

2.1. Kompensācijas:

2.2.Kompensācija par telefonu.

2.3. Kompensācija par datoru un internetu.

2.4. Kompensācija par komunāliem maksājumiem.

2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija.

2.6. Proporcijas aprēķināšana.

2.7. Nolietojuma aprēķināšana un noteikšana.

2.8.Kompensācija par vieglo automašīnu.

  1. Iesniedzamie dokumenti:

3.1. Darbinieka iesniegtās atskaites un attaisnojuma dokumenti.

3.2. Darba kārtības noteikumi.

3.3.Koplīgums.

  1. Nodokļi:

4.1. IIN un VSAOI.

4.2. Paziņojumi.

4.3. PVN.

4.4. UIN.

  1. Grāmatojumi:

5.1. Kompensāciju grāmatošana.

5.2. Attaisnojuma dokumenti.

II. Nolikums par avansa norēķiniem

Naudas izdevumu dokumenti.

III. Darba kārtības noteikumi

I Vispārīgie jautājumi.

II Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana.

III Darba organizācija.

IV Darba samaksa.

V Atvaļinājumi.

VI Apbalvojumi un darba stimulēšana.

VII Darbinieku uzvedības noteikumi.

VIII Darbinieku atbildība.

IX Kvalifikācijas celšana.

X Citi jautājumi.

XI. Darba kārtības noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība.

DARBA LĪGUMS

IESNIEGUMS darbinieka izdevumu segšanai

Iesniegums kompensācijas apmaksai

Rīkojums par darbu mājās

Rīkojums par izdevumu segšanu

Rīkojums par avansa norēķinu personu

Iesniegums avansa pieprasījumam

.

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku