Cien. grāmatvedi!
SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz semināru:

Būtiskais 2019.gada Darba likuma normu praktiskā piemērošanā

kas notiks 16.04.2019. Rīgā, Skolas ielā 11, plkst. 13:30-17:30

Karīna Platāmaģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā, Darba likuma komentāru un Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas sadaļas Personāla dokumentu pārvaldība autore, informatīvo materiālu “Par darba koplīgumiem”, “Par darba un atpūtas laiku”, “Par vienlīdzīgu attieksmi” un metodiskā materiāla “Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās” autore, strādājusi Valsts darba inspekcijā par direktora padomnieci, dažādu nozaru uzņēmumos par personāla direktori, vada seminārus par Darba likuma piemērošanas jautājumiem un personāla dokumentu pārvaldību, sniedz pakalpojumus darba tiesisko attiecību un personāla dokumentu pārvaldības jomā

SEMINĀRA SATURS

  1. Atpūtas laiku nosacījumi un to noteikšanas dokumenti

1.1. pārtraukumi darbā, to noteikšanas īpatnības pie noteikta darba laika; pārtraukumu ieskaitīšana darba laikā gadījumi

1.2. virsstundu darba kompensācijas ar apmaksātu atpūtas laiku izpratne un piemērošanas iespējas

1.3. atpūtas dienu piešķiršanas aspekti par asins vai asins komponentu nodošanu

1.4. īslaicīgas prombūtnes pamati, pušu tiesības un pienākumi

1.5. atvaļinājumi, to veidi, darba devēja tiesības un pienākumi to nodrošināšanā

  1. Darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamati un to izpratne

2.1. pušu tiesības un pienākumi pārbaudes laikā

2.2. darbinieka uzteikuma nianses

2.3. darba devēja uzteikuma procesa sastāvdaļas un termiņi

2.4. darba līguma termiņa notecējums – procesa atšķirības saistībā ar beigu termiņa formulējumu

2.5. pušu vienošanās kā brīvas gribas izpaudums

2.6. trešo personu pieprasījums

2.7. tiesas nolēmums

2.8. darbinieka nodarbināšanas neatbilstība likuma prasībām

  1. Diskusijas par semināra dalībniekiem svarīgiem jautājumiem

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku