Cien. uzņēmuma un finanšu vadītāj  / grāmatvedi!

SIA «Biznesa Konsaltinga Grupa» ielūdz Jūs uz

tiešsaistes konferenci “FINANŠU VĪZIJA 2020”

Konferences atklāšana.

Moderātori:

Oskars Priede
Profesionālais lietišķo pasākumu vadītājs.

.

 

Ilze Palmbaha,
LR Grāmatvedības Asociācijas valdes  locekle

.

Svarīgie grozījumi nodokļu likumos ar 01.01.2021.

.

Lektors – Ilmārs Šņucins,
LR Finanšu Ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas, grāmatvedības jautājumos

.

Šī brīža aktualitātes darba algas nodokļu aprēķināšanā, 2021. grozījumu piemērošanā.


Lektore – Irēna Arbidāne,
nodokļu nodaļas projektu vadītāja, PricewaterhouseCoopers SIA

.

13:40-14:00 –  Darba likuma 2020.grozījumi. Darba laika un darba samaksas uzskaites problēmjautājumi. Darba strīdu apkopojums un tā iespējamie risinājumi.

.

Intervija –   Eva Selga,
Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācijas valdes priekšsēdētāja

 


Intervija –
Karīna Platā,
tiesību uz personāla vadības eksperte

.

Svarīgais un aktuālais PVN uzskaitē un piemērošanā. Kas gaidāms 2021.gadā?


Lektore Ņina Podvinska,
LNKA valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante

.

2020.gada pārskata sastādīšanas aktualitātes, revidentu prasības

 

 

Lektore – Sandra Dzerele,
zvērināta revidente, SIA ”Sandra Dzerele un partneris” partnere

.

E-dokumentu aprites organizācija uzņēmumā. Galvenie aspekti elektronisko un papīra arhīva veidošanā. 

 

Intervija Ieva Kalve,
Dr.oec., organizāciju vadības un dokumentu pārvaldības speciāliste

 


Intervija –
Jolanta Brilte,
MBA, Apmācību un tālākizglītības aģentūra SIA valdes priekšsēdētāja    

..

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins: neskaidrie jautājumi, ieteikumi to risināšanai.


Lektore – Agate Zīverte,
nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja, PricewaterhouseCoopers SIA

.

Aktuālie grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmā. VID pārbaužu svarīgas prasības un kā tiem pareizi sagatavoties.                                


Lektore – Jadviga Neilande,

LNKA sertificēta nodokļu konsultante

 


Lektore – Baiba Grandāne,
LNKA sertificēta nodokļu konsultante

.

.konferences noslēgums

TIEKAMIES TIEŠSAISTES KONFERENCĒ!

.

Pieteikties konferencei/semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku