Cien. grāmatvedi!

SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko video semināru:

“Gada pārskata sagatavošana budžeta iestādēm par 2019.gadu.
Gada noslēguma posma obligāti veicamie darbi. Grāmatvedības posteņu inventarizācija.”

Semināru vadīs Sandra Bāliņasertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, Rīgas Tehniskās Universitātes lektore, iekšēja auditore.

SATURS

I.Grāmatvedības uzskaites kārtība 2019.gadā:

 1. Būtiskākās izmaiņas grāmatvedības uzskaitē
 2. Kontu atlikumu pārklasifikācija
 3. Veicamie darbi gada pārskata noslēgumā

II. Viss par grāmatvedības posteņu 2019. gada inventarizāciju:

 1. Nemateriālie ieguldījumi
 2. Pamatlīdzeklis vai ieguldījuma īpašums
 3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
 4. Zeme zem publiskajiem ūdeņiem
 5. Pazemes, bioloģiskie aktīvi
 6. Mežaudžu uzskaite PL sastāvā. Pārējās rezerves.
 7. Nepabeigtās būvniecības objektu inventarizācija
 8. Kustamo pamatlīdzekļu inventarizācija
 9. Bibliotēkas un muzeju krājumu inventarizācija
 10. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite 2019.gadā
 11. Krājumi
 12. Jaunais prasību uzskaitē, debitoru inventarizācija
 13. Gada slēguma procedūras – uzkrātie ieņēmumi
 14. Naudas līdzekļu inventarizācija
 15. Uzkrājumu atzīšana
 16. Saistību klasifikācija, inventarizācija
 17. Transfertu uzskaite
 18. Uzkrātas saistības

III. 2019. gada pārskata sagatavošana:

 1. Ieskats LR MK not. nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
 2. Vadības ziņojums
 3. Kļūdu labošana
 4. Notikumi pēc bilances datuma

Pieteikties semināru lektoru klātienes konsultācijai

Jūsu vārds, uzvārds(obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Izvēlies lektoru konsultācijai:

Jūsu jautājums konsultācijai

Vēlamais konsultāciju laiks, datums

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku