Cien. grāmatvedi!

SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko semināru:

“Gada pārskata sagatavošana budžeta iestādēm par 2019.gadu.
Gada noslēguma posma obligāti veicamie darbi. Grāmatvedības posteņu inventarizācija.”

Semināru vadīs Sandra Bāliņasertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, Rīgas Tehniskās Universitātes lektore, iekšēja auditore, zvērināta revidenta palīgs SIA “Revidents un grāmatvedis”.

SATURS

I. Grāmatvedības uzskaites kārtība 2019.gadā:

 1. Būtiskākās izmaiņas grāmatvedības uzskaitē
 2. Kontu atlikumu parklasifikācija
 3. Veicamie darbi gada pārskata noslēgumā

II. Viss par grāmatvedības posteņu 2019. gada inventarizāciju:

 1. Nemateriālie ieguldījumi
 2. Pamatlīdzeklis vai ieguldījuma īpašums
 3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos
 4. Zeme zem publiskajiem ūdeniem
 5. Pazemes, bioloģiskie aktīvi
 6. Mežaudžu uzskaite PL sastāvā.Pārējās rezerves.
 7. Nepabeigtās būvniecības objektu inventarizācija
 8. Kustamo pamatlīdzekļu inventarizācija
 9. Bibliotekas un muzeju krājumu inventarizācija
 10. Ilgtermiņa finanšu ieguldijumu uzskaite 2019.gadā
 11. Krājumi
 12. Jaunais prasibu uzskaitē, debitoru inventarizācija.
 13. Gada slēguma procedūras – uzkrātie ieņēmumi
 14. Naudas līdzekļu inventarizācija
 15. Uzkrājumu atzīšna
 16. Saistību klasifikācija, inventarizācija
 17. Transfertu uzskaite
 18. Uzkrātas saistības

III. 2019. gada pārskata sagatavošana:

 1. Ieskats LR MK not. nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”
 2. Vadības ziņojums
 3. Kļūdu labošana
 4. Notikumi pēc bilances datuma

IV. Atbildes uz jautājumiem.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku