Grāmatvedības organizācija NVO:
Metodika: biedrībām, arodbiedrībām, nevalstiskām, reliģiskām, sabiedriskā labuma organizācijām

Komplekta autors – Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

 

 

METODIKAS SATURS:

1. Inventarizācijas instrukcija.
2. Inventarizācijas akti.
3. Avansa norēķinu un darbinieku izdevumu uzskaite.
4. Iesniegumi, rīkojumi avansa norēķinu personai.
5. Transportlīdzekļu izmantošana NVO.
6. Nomas līgums, patapinājuma līgums, darba līgums, rīkojumi.
7. Attaisnojuma dokumentu apgrozība.
8. Grāmatvedības reģistru kārtošana..
9. Gada pārskata sagatavošana.
10. Grāmatvedības pārskatu sagatavošana.
11. Grāmatvedības dokumentu glabāšana.
12. Datu aizsardzība grāmatvedībā.
13. Reklāma un reprezentācija.
14. Krājumu uzskaite.
15. Pamatlīdzekļu uzskaite..
16. Kases operāciju uzskaite.
17. Kases aparāta un kvīšu/biļešu lietošana.
18. Preces/pakalpojuma pašizmaksa.
19. Attaisnojuma dokumenta sagatavošana.
20. Ziedojumu un dāvinājumu uzskaite.

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku