PIETEIKTIES

“Darba likuma grozījumi 2019.gadam. Obligātais, kas jāzina grāmatvedim”

Semināru vadīs Jadviga Neilandesertificēta nodokļu konsultante,Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste. Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā

SATURS

I. 2019.gada Darba likuma grozījumu būtība:

 • darba sludinājums, darba līgums;
 • atšķirīgas attieksmes aizlieguma principa un darba līguma noslēgšanai nepieciešamie dokumenti.

II. Darba līguma forma atbilstoši 2019.gada grozījumiem:

 • pārbaudes laiks;
 • stacionāra vai mobila darbavieta;
 • darba līguma izbeigšana;
 • darbinieka atbrīvošana slimības gadījumā
 • darba līgumu paraugi (ar darbinieku, valdes locekli u.c.)
 • darba līguma grozīšana.

III. Darba līgumos biežāk sastopamas kļūdas un to nepieļaušana.

IV. Darba līgumos biežāk sastopamas kļūdas un to nepieļaušana.

 • darbinieka uzteikums un termiņi;
 • darba devēja uzteikums un tā termiņi;
 • uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi;
 • kam ir priekšrocības turpināt darba attiecības, prioritātes noteikšana;
 • darba devēju kļūdas atlaižot darbiniekus.

V. Darba laika organizācija:

 • virsstundu darba organizēšana un apmaksa;
 • nepilns darba laiks, summētais darba laiks, akorda darbs;
 • darbs bez darba laika uzskaites, darbs uz uzņēmuma līguma pamata

VI. Praktiskais vidējās izpeļņas aprēķins:

 • stundas likme minimālās mēnešalgas saņēmējiem;
 • stundas likme darbiniekiem ar normāla darba laika uzskaiti;
 • stundas likme darbiniekiem, kam noteikta summētā darba laika uzskaite;
 • grozījumu Darba likuma 75.3 pantā ietekme uz vidējo izpeļņu;
 • stundas vidējā izpeļņa;
 • dienas vidējā izpeļņa;
 • mēneša vidējā izpeļņa;

VII. Ikgadējā un papildu atvaļinājuma piešķiršanas un aprēķināšanas jaunā kārtība:

 • ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanas vispārīgie noteikumi;
 • ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums;
 • cik dienu jāapmaksā atvaļinājumā?
 • atvaļinājuma naudas aprēķināšana;
 • svētku dienas atvaļinājuma naudas aprēķinā.

VIII. Atpūtas laiks, pārtraukumi darbā, īslaicīga prombūtne

IX. Darba līguma un darba kārtības noteikumu neievērošana

X. VID tematiskajā pārbaude: jauninājumi darbinieku anketēšana, darba dēvēju pārbaude

XI. Atbildes uz jautājumiem.

PIETEIKTIES

Pieteikties video semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuram video semināram piesakieties?

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku