N.p.k.Datnes nosaukumsPielikuma satursMS vide
1Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanas metodika par 2016.gaduMS Word
2Dokumentu paraugi
31.Sadala
3.1.1.PL_ekspluatacija_nodosanas_akts.docMS Word
3.2.2.PL_izmaksu_kapitalizacijas_akts.docMS Word
3.3.3.PL_norakstisanas_akts.docMS Word
42.Sadala
4.1.1.Salidzinasanas_akts.xlsMS Excel
4.2.2.Ieskaitu_ligums_akts.xlsMS Excel
4.3.3.Inventarizacijas_akts.xlsMS Excel
4.4.4.Inventarizacijas_akts_noilgums.xlsMS Excel
4.5.5.Debitoru_norakstisanas_akts.xlsMS Excel
4.6.6.Debitoru_norakstisanas_akts_noilgums.xlsMS Excel
4.7.7.Rikojums_inventarizacija.docMS Word
4.8.8.Rikojums_inventarizacija_noilgums.docMS Word
4.9.9.Rikojums_debitoru_norakstisana.docMS Word
4.10.10.Rikojums_debitoru_norakstisana_noilgums.docMS Word
4.11.11.Rikojums_uzkrajumi.docMS Word
4.12.12.Attaisnojuma_precu_piegades_dokuments.xlsMS Excel
4.13.13.Precu_piegades_dokuments.xlsMS Excel
4.14.14.Precu_piegades_PD_registrs.xlsMS Excel
4.15.15.Precu_pavadzimes_rekins.xlsMS Excel
4.16.16.Rekins.xlsMS Excel
4.17.17.Precu_pavadzimju_registrs.xlsMS Excel
4.18.18.Rikojums_par_kasiera_pienakumiem.docMS Word
4.19.19.Rikojums_par_EKA.docMS Word
53.Sadala
5.1.1.Celazime_maksajot_auto_nodokli.xlsMS Excel
5.2.2.Celazime_nemaksajot_auto_nodokli.xlsMS Excel
64.Sadala
6.1.1.Zinojums_par_reprezentacijas_izdevumiem.docMS Word
75.Sadala
7.1.1.Rikojums_avansa_personas.docMS Word
7.2.2.Isniegums_avansa_izsniegsanai.docMS Word
7.3.3.Avansa_norekins.xlsMS Excel
7.4.4.Rikojums_par_darba_braucienu.docMS Word
7.5.5.Rikojums_par_komandejumu.docMS Word
86.Sadala
8.1.1.Rikojums_inventarizacijas_veiksanaMS Word
8.2.2.Nematerialo_ieguldijumu_inventarizacijas_sarakstsMS Excel
8.3.3.Pamatlidzeklu_inventarizacijas_sarakstsMS Excel
8.4.4.Nomato_patapinato_pamatl_inventar_sarakstsMS Excel
8.5.5.Krajumu_inventarizacijas_sarakstsMS Excel
8.6.6.Nauda_bankas_inventarizacijas_sarakstsMS Excel
8.7.7.Akts_skaidras_naudas_inventarizacijuMS Excel
8.8.8.Savstarpejo_norekinu_salidzinasanas_aktsMS Word
.8.9.9.Inventarizacijas_saraksts_norekiniem_ar_debitoriemMS Excel
8.10.10.Norekinu_ar_norekinu_per_inv._sarakstsMS Excel
8.11.11.Inventarizacijas_saraksts_norekiniem_ar_kreditoriemMS Excel