N.p.k.Datnes nosaukumsPielikuma satursMS vide
1

2018.gada uzņēmumu ienākuma nodokļa objektu skaidrojums deklarācijā. Gada pārskata sastādīšana, posteņu grāmatošanas īpatnības.

MS Word
2Dokumentu paraugi
31.Sadala
3.1.

1.Rikojums_inventarizacijas_veiksana

MS Word
3.2.

2.Nematerialo_ieguldijumu_inventarizacijas_saraksts

MS Excel
3.3.

3.Pamatlidzeklu_inventarizacijas_saraksts

MS Excel
3.4.

4.Nomato_patapinato_pamatl_inventar_saraksts

MS Excel
3.5

5.Krajumu_inventarizacijas_saraksts

MS Excel
3.6.

6.Nauda_bankas_inventarizacijas_saraksts

MS Excel
3.7.

7.Akts_skaidras_naudas_inventarizaciju

MS Excel
3.8.

8.Savstarpejo_norekinu_salidzinasanas_akts

MS Word
3.9.

9.Inventarizacijas_saraksts_norekiniem_ar_debitoriem

MS Excel
3.10.

10.Norekinu_ar_norekinu_per_inv._saraksts

MS Excel
3.11.

11.Inventarizacijas_saraksts_norekiniem_ar_kreditoriem

MS Excel
3.12.

12.PL_ekspluatacija_nodosanas_akts.doc

MS Word
3.13.

13.PL_izmaksu_kapitalizacijas_akts.doc

MS Word
3.14.

14.PL_norakstisanas_akts.doc

MS Word
4.2.Sadaļa
4.1.

1.Salidzinasanas_akts.xls

MS Excel
4.2.

2.Ieskaitu_ligums_akts.xls

MS Excel
4.3.

3.Inventarizacijas_akts.xls

MS Excel
4.4.

4.Inventarizacijas_akts_noilgums.xls

MS Excel
4.5.

5.Debitoru_norakstisanas_akts.xls

MS Excel
4.6.

6.Debitoru_norakstisanas_akts_noilgums.xls

MS Excel
4.7.

7.Rikojums_inventarizacija.doc

MS Word
4.8.

8.Rikojums_inventarizacija_noilgums.doc

MS Word
4.9.

9.Rikojums_debitoru_norakstisana.doc

MS Word
4.10.

10.Rikojums_debitoru_norakstisana_noilgums.doc

MS Word
4.11.

11.Aizdevuma_ligums.doc

MS Word
4.12.

12.Cesijas_ligums.doc

MS Word
4.13

13.Aizdevuma_ligums_firma_dibinatajs.doc

MS Word
4.14.

14.Aizdevuma_ligums_ar_kilas_nodrosinajumu.doc

MS Word
5.3.Sadaļa
5.1.

1.Rikojums_uzkrajumi.doc

MS Word
6.4.Sadaļa
6.1.

1.Celazime_maksajot_auto_nodokli.xls

MS Excel
6.2.

2.Celazime_nemaksajot_auto_nodokli.xls

MS Excel
6.3.

3.Automasinas_patapinajuma_ligums.doc

MS Word
6.4.

4.Automasinas_nomas_ligums.doc

MS Word
6.5.

5.Kravas_automasinas_nomas_ligums.doc

MS Word
6.6.

6.Iznomatas_automasinas_nodosanas_pienemsanas_akts.doc

MS Word
6.7.

7.Transporta_izmantosanas_noteikumi

MS Word
7.5.Sadaļa
7.1.

1.Zinojums_par_reprezentacijas_izdevumiem.doc

MS Word
7.2.

2.Norakstisanas_akts_par_reprezentacijas_izdevumiem.doc

MS Word
7.3.

3.Reprezentacijas_ilgtspejas_pasakumu_noteikumi

MS Word