Komplekts “Metodika: 2019.gada uzņēmumu ienākuma nodokļa objektu skaidrojums deklarācijā. Gada pārskata sastādīšana, posteņu grāmatošanas īpatnības.”

– nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloku MS Word un MS Excel vidē, kas sagatavots un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir elektroniskā  formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Papildus dokumentu paraugi komplektam

Metodikas lietošanas priekšrocības:

–  Jūs lietosiet 2019. gada pārskata sastādīšanai jau gatavo metodiku, sagatavotu saskaņā ar jauna Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām;
– Jums nav jāmeklē likumdošanas izmaiņu piemērošanas kārtību praktiskā darbā;
– Jūs zināsiet 2019.gada finanšu pārskatu iesniegšanas apjomu tieši Jūsu uzņēmumam;
– Jūs precīzi zināsiet par 2019.gada finanšu pārskata pielikumu iesniegšanu (kam jāiesniedz, kam nē), un tajos uzradīto informāciju;
– Jūs zināsiet un nepieļausiet iespējamas kļūdas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā;
– Metodikā Jums būs pieejami dažādie praktiskie piemēri un sarežģīto situāciju risinājumi.

KOMPLEKTA SATURS:

  1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa objektu skaidrojums deklarācijas sastādīšanā par 2019.gadu.

1.1. Aktualitātes uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā
1.2. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
1.3. Šaubīgie debitori.
1.4. Ziedojumi un dāvinājumi
1.5. Reprezentācijas izdevumi
1.6. Darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumi
1.7. Transporta izdevumi
1.8. Reprezentācijas auto
1.9. Pamatlīdzekļu nolietojums
1.10. Aizdevumi
1.11. Aizdevumu procenti
1.12. Darījumi ar nerezidentiem
1.13. Dividendes
1.14. Ārkārtas dividendes
1.15. Biežāk pieļautas kļūdas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā

  1. Gada pārskata sastādīšanas metodika par 2019. gadu

2.1. Uzņēmumu 2019. gada pārskatu sastādīšanas normatīvie akti
2.2. 2019. gada pārskatu apjoms saskaņā ar uzņēmumu finanšu kritērijiem
2.3. Uzņēmumu 2019. gada pārskatu mērķi un grāmatvedības principi
2.4. Gada pārskata periods
2.5. Gada pārskata posteņu inventarizācija
2.6. Gada pārskata sastāvdaļas:
2.6.1. Bilances aktīva sastāvdaļu un posteņu grāmatošanas īpatnības
2.6.2. Bilances pasīva sastāvdaļu un posteņu grāmatošanas īpatnības
2.6.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu grāmatošanas īpatnības
2.6.4. Finanšu pārskata pielikumu aktualitātes un iekļaujama informācija
2.6.5. Vadības ziņojumā iekļaujama informācija
2.6.6. Gada pārskata revīzija, apstiprināšana un iesniegšana

Pieteikties komplektam

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku