Komplekts “Metodika: 2020.gada uzņēmumu ienākuma nodokļa objektu skaidrojums deklarācijā.”

– nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloku MS Word un MS Excel vidē, kas sagatavots un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir elektroniskā  formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Papildus dokumentu paraugi komplektam

KOMPLEKTA SATURS:

  1. Aktualitātes uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā
  2. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
  3. Ar saimniecisko darbību saistītie izdevumiPārējo deklarācijā iekļaujamo objektu skaidrojumi uzņēmumu ienākuma
  4. Pārējo deklarācijā iekļaujamo objektu skaidrojumi uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā:

4.1. Krājumi: dabīgie zudumi un iztrūkumi
4.2. Nedroši debitori: šaubīgie un bezcerīgie
4.3. Kreditoru parādu norakstīšana
4.4. Aizdevumi
4.5. Palielinātie procentu maksājumi
4.6. Darījumi ar nerezidentiem
4.7. Dividendes un dividendēm pielīdzinātās izmaksas
4.8. Ar nodokli apliekamās bāzes palielināšana par nosacītām dividendēm
4.9. Ārkārtas dividendes

5. Biežāk pieļautas kļūdas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā

Pieteikties komplektam

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku