Komplekts “Metodika: Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanas metodika par 2017.gadu” – nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloku MS Word un MS Excel vidē, kas sagatavots un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir izstrādāts USB atmiņas kartes formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Papildu dokumentu paraugi komplektam

Metodikas lietošanas priekšrocības:

–  Jūs lietosiet 2017. gada pārskata sastādīšanai jau gatavo metodiku, sagatavotu saskaņā ar jauna Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām;

– Jums nav jāmeklē likumdošanas izmaiņu piemērošanas kārtību praktiskā darbā;

– Jūs zināsiet 2017.gada finanšu pārskatu iesniegšanas apjomu tieši Jūsu uzņēmumam;

– Jūs precīzi zināsiet par 2017.gada finanšu pārskata pielikumu iesniegšanu (kam jāiesniedz, kam nē), un tajos uzradīto informāciju;

– Jūs zināsiet un nepieļausiet iespējamas kļūdas uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanā;

– Metodikā Jums būs pieejami dažādie praktiskie piemēri un sarežģīto situāciju risinājumi.

 

Komplekta saturs:

  1. Gada pārskata sastādīšanas metodika par 2017. gadu

1.1. Uzņēmumu 2017. gada pārskatu sastādīšanas normatīvie akti

1.2. 2017. gada pārskatu apjoms saskaņā ar uzņēmumu finanšu kritērijiem

1.3. Uzņēmumu 2017. gada pārskatu mērķi un grāmatvedības principi

1.4. Gada pārskata periods

1.5. Gada pārskata posteņu inventarizācija

1.6. Gada pārskata sastāvdaļas

1.6.1. Bilances aktīva sastāvdaļu un posteņu grāmatošanas īpatnības

1.6.2. Bilances pasīva sastāvdaļu un posteņu grāmatošanas īpatnības

1.6.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu grāmatošanas īpatnības

1.6.4. Finanšu pārskata pielikumu aktualitātes un iekļaujama informācija

1.6.5. Vadības ziņojumā iekļaujama informācija

1.6.6. Gada pārskata revīzija, apstiprināšana un iesniegšana

 

  1. Pārējā informācija 2017. gada pārskata sastādīšanai

2.1. Aizdevumi

2.2. Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu likmes piemērošanas kārtība

2.3. Normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz reprezentācijām, dāvanām,

apsveikumiem, korporatīviem pasākumiem

2.4. Normatīvo aktu piemērošana ārkārtas dividendēs

 

  1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas kārtība par 2017. gadu

3.1. Aktualitātes uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā

3.2. Iepriekšējo gadu zaudējumi (līdz 31.12.2017.)

3.3. Biežāk pieļautas kļūdas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā (līdz 31.12.2017.)

3.4. Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi