Akcijas piedāvājums SEMINĀRIEM un METODISKIEM MATERIĀLIEM, kā arī NODERĪGI RĪKI GRĀMATVEŽA IKDIENAI

 

AKCIJA! Video seminārs: 2018. gada Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma praktiskā pielietošana grāmatvedībā” (lektore Jadviga Neilande, latviešu valodā )

Piedāvājam iegādāties mūsu uzņēmuma  ekspertu grupas izstrādātus metodisku komplektus:

  VID nodokļu kontrole: uzņēmuma finanšu darījumu sagatavošana tematiskajām pārbaudēm un nodokļu auditiem

✓ Datorprogramma: Uzņēmuma gada pārskats 2018

✓ Metodika: 2018.gada uzņēmumu ienākuma nodokļa objektu skaidrojums deklarācijā. Gada pārskata sastādīšana, posteņu grāmatošanas īpatnības.

✓ Grāmatvedības komplekts 2018.gadam

✓ Uzņēmuma grāmatvedības organizācija

✓ Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites un priekšnodokļa atskaitīšanas metodika

✓ Uzņēmuma grāmatvedības organizācija  biedrībām, arodbiedrībām, nevalstiskām, reliģiskām, sabiedriskā labuma organizācijām

✓ Nolikums: “Datu aizsardzības regulas piemērošana uzņēmuma grāmatvedībā”

✓ Nolikums: “Par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai”

✓ Nolikums: “Par reklāmas un reprezentācijas izdevumiem, personāla ilgtspējas pasākumiem”

✓ Nolikums: “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma”

✓ Datorprogramma: Uzņēmuma gada pārskats 2017

Metodika: gada pārskata un uzņēmumu ienākumu nodokļa deklarācijas sastādīšanas metodika par 2017.gadu.

✓ Darba likuma komentāri grāmatvežiem par darba algas aprēķināšanas aktualitātēm

✓ Darījumi ar uzņēmuma valdi un dalībniekiem: jaunie grāmatvedības, nodokļu un juridiskie aspekti

✓ Uzņēmuma darbības finanšu analīze

✓ Efektīva uzņēmuma finanšu līdzekļu pārvaldība

✓ Uzņēmuma izdevumu kontrole un optimizēšana

✓ Uzņēmuma debitoru parādu efektīva pārvaldība

✓ Datorprogramma: Uzņēmuma gada pārskats 2016

✓ Metodika: Gada pārskata un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas sastādīšanas metodika par 2016.gadu

Pieteikties


Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku