Komplekts Darba likuma komentāri grāmatvežiem par darba algas aprēķināšanas aktualitātēm– nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloku MS Word un MS Excel vidē, ar vairākiem praktiskiem piemēriem un likumdošanas jauninājumu, kā arī problēmsituāciju izskaidrojumiem. Komplekts ir izstrādāts USB atmiņas kartes formātā un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanai. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Komplekta saturs:

1.Pareiza darba laika uzskaite un to organizācija

 • Darba laika noteikšanas nosacījumi
 • Darba laika ilgums
 • Darba laika organizācija un to uzskaites veidi
 • Darba laika un darba samaksas veidu uzrādīšanas piemēri darba līgumā
 • Pareiza darba laika uzrādīšana uzskaites tabelē

 2. Pareizs vidējās izpeļņas aprēķins                         

 • Vidējās izpeļņas aprēķināšaas regulējums
 • Vidējās izpeļņas rādītāji un to piemērošana grāmatvedībā

3. Atvaļinājuma samaksas aprēķināšana                                                                  

 • Darbinieka tiesības uz apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu
 • Darbinieka papildatvaļinājums un to piešķiršana
 • Darbinieka ikgadējā un papildatvaļinājuma samaksas aprēķināšana

4. Darba samaksas saglabāšana un atlīdzības izmaksa darbiniekiem par darba neveikšanu attaisnojošu iemeslu dēļ

5. Atalgojums valdes loceklim: darba līgums vai pilnvarojuma līgums

 • Darba līguma attiecības
 • Pilnvarojuma līguma attiecības

6. Uzņēmuma līgums

 • Uzņēmuma līguma jēdziens un būtība
 • Uzņēmuma līguma priekšrocības
 • Uzņēmuma līguma paraugi
 • Uzņēmuma līguma slēgšanas ierobežojumi

VII. Autoratlīdzības līgums                                                                                         

 • Autoratlīdzības jēdziens un būtība
 • Autoratlīdzības nodokļu regulējums
 • Autoratlīdzības līgumu veidi
 • Attaisnotie izdevumi autoriem
 • Valsts sociālas apdrošināšanas iemaksas
 • Autoratlīdzības līguma paraugi

VIII. VID aptaujas anketas                                                                                         

 • VID aptaujas anketas būtība
 • Uzņēmuma darba algas neatbilstības nozares vidējiem rādītājiem pēc statistikas datiem  – vai ir VID informatīvais jeb oficiālais nosacījums koriģēt darba algas, tās tiesiskais pamatojums
 • Darba devēju aptaujas anketas paraugi
 • Darba devēju aptaujas anketas aizpildīšanas ieteikumi
 • VID atbilžu apkopojums pēc darba devēju aptaujas lapas saņemšanas
 • Uzņēmumu rīcība: darbības turpināšana vai labprātīga likvidācija

Kopējais materiāla apjoms ir ap 120 lpp., ar darba algu aprēķināšanu saistītie līgumi un dokumentu paraugi!

 

Komplekts ir pieejams latviešu un krievu valodās.

Jautājiet mums par komplektu akcijas piedāvājumiem pa tālruni:

+ 371 25649569

vai rakstiet mums uz e-pastu: info@bkgrupa.lv

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku