Komplekts “Darījumi ar uzņēmuma valdi un dalībniekiem: jaunie grāmatvedības, nodokļu un juridiskie aspekti” – nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloks, kas izstrādāts MS Word un MS Excel vidē, kas atbilst VID tematisko pārbaužu un nodokļu auditu prasībām, VDI prasībām. Komplekts sagatavots un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir izstrādāts USB atmiņas kartes formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Komplekta saturs:

I. Attiecības ar uzņēmuma valdi: darba, pilnvarojuma līgumu attiecības, nomas un patapinājuma darījumi ar valdi, iespējamie riski un nodokļu aspekti.

II. Aizņēmumu un aizdevumu darījumi ar uzņēmuma valdi, uzņēmuma dalībniekiem: iespējamie riski un nodokļu aspekti, aizdevumu ierobežojumi: darījumu aplikšana ar nodokļiem (iedzīvotāju ienākuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildus likme), nodokļu kalkulācijas metodika, beznodokļu aizdevuma limita aprēķināšanas metode, iespējamo nodokļu risku novēršana gada pārskata sastādīšanas procesā, iespējami risinājumi likumiski palielināt beznodokļu aizdevuma limitu.

III. Valdes locekļa avansa norēķini

  1. Skaidras naudas darījumi ar uzņēmuma valdi
  2. Komandējumi un citas kompensācijas uzņēmuma valdei
  3. Darījumu ar saistītām personām: valdes loceklis, valdes priekšsēdētājs, uzņēmuma dalībnieki: ar uzņēmumu saistītu personu noteikšana, darījumu identificēšana, ar nodokļiem apliekamā ienākuma koriģēšanas nepieciešamība, koriģēšanas metodes un piemēri.

VII. Darījumi ar uzņēmuma valdi – nerezidentiem: nerezidentu ar nodokli apliekamais ienākums: darba alga, atlīdzības, kompensācijas; ienākuma izmaksas brīdis nodokļu piemērošanā; atvieglojumu piemērošana: nodokļu konvencijas, maksājumi nerezidentam no citas ES dalībvalsts

VIII. Darījumi ar uzņēmuma valdi un dalībniekiem – juridiskie un grāmatvedības aspekti: Valdes locekļu ierobežojumi ieņemt amatu un dibināt uzņēmumu; uzņēmējdarbības apturēšana un atjaunošana Uzņēmuma reģistrā; dalībnieku reģistrs; daļu mantošana; SIA un mazkapitāla sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas un pazemināšanas iespējas, nodokļu sekas; kapitāla daļu pārdošana; ienākuma no kapitāla pieauguma noteikšana, deklarēšana un nodokļa samaksas kārtība; dividenžu aplikšana ar iedzīvotāju un uzņēmuma ienākuma nodokli.

Jautājiet mums par komplektu akcijas piedāvājumiem pa tālruni:

+ 371 25649569

vai rakstiet mums uz e-pastu: info@bkgrupa.lv

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku