Komplekts ”Uzņēmuma darbības finanšu analīze” – ir sagatavots lietošanai grāmatveža un finansista ikdienas darbā. Jūs varat aprēķināt Jūsu uzņēmuma kārtējos un plānotos finanšu rādītājus uz noteikto periodu, kā arī noteikt jebkuras savas idejas ekonomisko pamatojumu. Komplektā ir iekļautas peļņas / zaudējuma, bilances, naudas plūsmas pārskata automātiskā analīze Izmantojot šo komplektu Jums tikai jāaizpilda peļņas / zaudējuma, bilances un naudas plūsmas veidlapas un finanšu rādītāji aprēķinās automātiski.

Komplekta izmantošanas iespējas: vadītājam ziņojuma sastādīšanā uzņēmuma dalībniekiem un īpašniekiem par uzņēmuma finanšu darbību; grāmatvedim uzņēmuma finanšu pārskatus sastādīšanā (t.sk. gada pārskata sastādīšanā); uzņēmuma biznesa novērtēšanā uz attiecīgo periodu; uzņēmuma finanšu vides analīzē, kuri var būtiski ietekmēt uzņēmuma topošai un nākotnes darbībai; operatīvo lēmumu pieņemšanā, ieguldot uzņēmuma pašu līdzekļus dažādos investīciju projektos, vai piesaistot kredītiestādes līdzekļus; iespēja savlaicīgi reaģēt uz uzņēmuma finanšu darbības izmaiņām; jaunu biznesa ideju aprēķins un to prognoze.

Komplekts sagatavots MS Excel un MS Word vidē un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir izstrādāts USB atmiņas kartes formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

 

Finanšu radītāju saturs:

I. FINANŠU STABILITĀTES RADĪTĀJI: autonomijas koeficients; manevrējamības koeficients, nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients, rezervju nodrošinājuma no pašu avotiem koeficients, aizņēmumu un pašu līdzekļu attiecības koeficients, ilgtermiņa investīciju nodrošinājuma koeficients, imobilizācijas koeficients, varbūtēja bankrota koeficients.

II. LIKVIDITĀTES RADĪTĀJI: absolūtas likviditātes koeficients, ātrās likviditātes koeficients, pašreizējais likviditātes koeficients.

III. LIEĶIŠĶAS AKTIVITĀTES RADĪTĀJI: kopēja kapitāla, pašreizējo aktīvu, pašu kapitāla, materiālo rezervju, debitoru un kreditoru parādu apgrozāmība, operatīvā cikla ilgums (dienās), pamatlīdzekļos ieguldīto investīciju atgriešanas koeficients.

  1. RENTABILITĀTES RADĪTĀJI: visa kapitāla (kopējo aktīvu) rentabilitāte, pašu kapitāla, pamatdarbības rentabilitāte, tīrās rentabilitātes koeficients.
  2. KAPITĀLA RADĪTĀJI: tīrais apgrozījuma kapitāls, investīciju kapitāls.
  3. NAUDAS PLŪSMAS RADĪTĀJI: naudas plūsma no uzņēmuma pamatdarbības, no darbības ar ieguldījumiem, no finanšu darbības, neto naudas līdzekļu un to ekvivalentu palielināšana / samazināšana.

Komplekts ir pieejams latviešu un krievu valodās.

Jautājiet mums par komplektu akcijas piedāvājumiem pa tālruni:

+ 371 25649569

vai rakstiet mums uz e-pastu: info@bkgrupa.lv

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku