! GRĀMATVEŽU DIENAS ATLAIDES !

 cena 127,05 EUR  = 55 EUR + PVN 21%

Komplekts “Uzņēmuma grāmatvedības organizācija” – nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloks, kas izstrādāts MS Word un MS Excel vidē, kas atbilst VID tematisko pārbaužu un nodokļu auditu prasībām. Komplekts sagatavots un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir izstrādāts e-formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Papildus dokumentu paraugi komplektam

Komplekta saturs:

1.Grāmatvedības noteikumu pamatbloks (jābūt katrā uzņēmuma grāmatvedības organizācijā):

 • Vispārējie grāmatvedības kārtošanas un organizācijas noteikumi
 • Uzņēmumu pārskatu (gada pārskata) sagatavošanas noteikumi
 • Noteikumi par grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošību
 • Uzņēmumu pārskatu (gada pārskata) sagatavošanas noteikumi
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites noteikumi
 • Apgrozāmo līdzekļu uzskaites noteikumi:
 • Noteikumi par krājumu uzskaiti
 • Noteikumi par debitoru parādu uzskaiti
 • Noteikumi par kases operācijām
 • Noteikumi par bankas operācijām
 • Pašu kapitāla uzskaites noteikumi
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaites noteikumi
 • Noteikumi par inventarizāciju veikšanu
 • Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu
 • Noteikumi par reprezentācijas izdevumiem
 • Noteikumi par reklāmas izdevumiem
 • Noteikumi par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem
 • Noteikumi par avansu izlietojumu un avansu naudas pielīdzināšana algota darba ienākumiem
 • Noteikumi par transfertcenu (darījumu tirgus vērtības noteikšana) piemērošanas kārtību (metodes, dokumentācijas paraugi)
 • Uzņēmuma dokumentu izstrādāšanas, pārbaudes, apstrādes glabāšanas noteikumi.

2.Uzņēmuma dokumentu apgrozījuma shēma (jābūt katrā uzņēmuma grāmatvedības organizācijā):

 • Uzņēmuma pirmatnējā dokumentācija (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Mazvērtīgo un ātri norakstāmo preču dokumenti (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Materiālu vērtības iegādes dokumenti (apraksts un dokumentu paraugi)

3. Uzņēmuma saimniecisko līgumu apgrozījuma shēma (visbiežāk izmantojamie uzņēmuma saimnieciskajā darbībā):

 • Darba attiecības (ar saistītiem dokumentiem) (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Līgumi ar klientiem (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Līgumi ar piegādātājiem (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Finanšu saistības / saistību nodrošinājumu līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Kopdarbības līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Tiesiskos attiecību līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Patapinājuma (bezatlīdzības līgumi) (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Nekustamā īpašuma pirkšanas / pārdošanas līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Nekustamā īpašuma nomas līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)
 • Dāvinājuma līgumi (apraksts un dokumentu paraugi)

Jautājiet mums par komplektu akcijas piedāvājumiem pa tālruni:

+ 371 25649569

vai rakstiet mums uz e-pastu: info@bkgrupa.lv

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku