Komplekts Uzņēmuma izdevumu kontrole un optimizēšana – tiek piedāvāta šādiem izdevumu posteņiem: darba alga, soc. maksājumi, apakšuzņēmēju izdevumi, materiālu izdevumi, ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums, komandējumu izdevumi, transporta izdevumi u.c. uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi. Turklāt komplekts dod iespēju ieviest specifisko izdevumu posteņu analīzi, kas attiecas uz konkrētā uzņēmuma darbību.

Komplekta saturs:

  1. Faktisko izdevumu analīzes tabulas un to dinamika grafiskajā attēlojumā
  2. Uzņēmuma ienākumu / izdevumu, kā arī ražojamo preču un pakalpojumu daudzuma izmaiņu analīzes tabula. Veicot analīzi, Jūs varēsiet:

1) salīdzināt periodus pa mēnešiem (piemēram, februāri pret janvāri);

2) salīdzināt periodus pa gadiem (piemēram, 2015. pret 2014. gadu);

3) salīdzināt plāna / budžeta izpildi (t.i., plāns pret faktu);

4) pēc uzņēmuma darbības veidiem (ja vienam uzņēmumam ir vairāki darbības veidi);

5) noteikt pārdošanu, pakalpojumu kritisko apjomu, pie kura peļņa līdzinās nullei;

6) noteikt pārdošanu apjomu, lai gūtu ieplānoto peļņu;

7) noteikt, kāda būs peļņa, ja palielināsies pastāvīgās un mainīgās izmaksas par konkrētu skaitli vai procentu;

8) kāda būs preces, pakalpojuma cena pie noteiktās peļņas;

9) kādam jābūt uzņēmuma neto apgrozījumam (ienākumam) pie noteiktā preces, pakalpojuma uzcenojuma;

10) noteikt preces, pakalpojuma kritisko cenu;

11) noteikt, cik lielā mērā var samazināties preču, pakalpojumu ražošanas apjoms, lai uzņēmums neciestu zaudējumus;

12) noteikt, kādam ir jābūt preču, pakalpojumu ražošanas apjomam, lai uzņēmums varētu atstrādāt pastāvīgās izmaksas

III. Izdevumu optimizēšanas piemēri

Komplekts sagatavots MS Excel un MS Word vidē un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir izstrādāts USB atmiņas kartes formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Komplekts ir pieejams latviešu un krievu valodās.

Jautājiet mums par komplektu akcijas piedāvājumiem pa tālruni:

+ 371 25649569

vai rakstiet mums uz e-pastu: info@bkgrupa.lv

Pieteikties

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku