NODOKĻI

Image Alt

Atbalsta Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (granta) izlietojuma metodika

SATURS

Vispārīga informācija.

Granta saņemšanas kritēriji.

Uzņēmuma saistīto personu, partneruzņēmumu noteikšanas kritēriji.

Ierobežojumi granta saņemšanai.

Granta aplikšana ar nodokļiem.

Dokumentu aprite granta saņemšanas un izlietošanas norises izsekošanai.

Granta saņemšanas un izlietošanas atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedībā.

Veidlapas paraugi granta līdzekļu izlietojumam.

Grāmatojumi granta darījumiem.

Uzņēmuma atbildība par granta līdzekļu izlietojumu.