Vai katram uzņēmumam jāievēro Sankcijas likuma normas? 

Veicot ikdienas darījumus ar uzņēmuma klientiem un sadarbības partneriem ir jāievēro vairākas likumu prasības un normas.

No 2019.gada 1.maija stājās spēkā vēl viena prasība par sankciju ievērošanu. Par šādas procedūras neesamību draud sods līdz vienam miljonam euro (likuma 13.pants).

Likuma subjekts ir fiziskā vai juridiskā persona attiecībā uz kuru noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.

Kas ir sankcijas likuma izpratnē?

Sankcijas ir sadalāmas divas veidos:

 • nacionālās sankcijas —sankciju subjektu (t.i. fizisko vai juridisko personu) noteikti ierobežojumi, kurus šajā likumā paredzētajā kārtībā noteicis Ministru kabinets;
 • starptautiskās sankcijas —sankciju subjektu (t.i.  fizisko vai juridisko personu) noteikti ierobežojumi, kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija, un kuri ir tieši piemērojami vai ieviesti Latvijā Sankciju likumā noteiktajā kārtībā. 

Kas ir jānodrošina uzņēmumam?

Uzņēmumam jāizstrādā un jāievēro Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma.

Kas ir Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma?

Iekšējās kontroles sistēma ir pasākumu kopums, kas ietver:

 • uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas metodiku;
 • regulāras darbinieku apmācības.

Vai visiem uzņēmuma darbiniekiem jāveic apmācības?

Apmācības jāveic tikai tiem darbiniekiem kuru tiešie pienākumi ir saistīti ar klientu apkalpošanu uzņēmumā. Darbiniekiem jāspēj identificēt sankciju riski un jāveic atbilstoši pasākumi, ja šādi riski tiek konstatēti. Tam nolūkam darbiniekiem jāapmeklē dažādi semināri un kursi.

Kāda instance kontrolē Sankcijas likuma normu ievērošanu?

 • Valsts Ieņēmumu Dienests;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests;
 • Finanšu un kapitāla tirgus komisija;
 • Ekonomikas ministrija;
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa.