Nolikums: “Par reklāmas un reprezentācijas izdevumiem, personāla ilgtspējas pasākumiem”
KOMPLEKTA SATURS

 

Komplekta autors – Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

 

NOLIKUMI

1. Nolikums par reprezentācijas un reklāmas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību;
2. Nolikums par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem (darba apģērbs, darba aizsardzība, ūdens, pārtika, atpūtas telpas, kompensācijas, komandējumi, dāvanas, balvas, konkursi, apdrošināšana u.c.);
3. Nolikums par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību;
4. Nolikums par ziedojumiem;
5. Latvijas mēroga konkursa nolikums (paraugs);
6. Starptautiskā mēroga konkursa nolikums (paraugs).

PIELIKUMI

Darba līgums;
2. Darba kārtības noteikumi;
3. Darba koplīgums;
4. Pilnvarojuma līgums;
5. Rīkojums par komandējumu;
6. Rīkojums par darba braucienu;
7. Automašīnas patapinājuma līgums;
8. Automašīnas nomas līgums;
9. Komandējuma atskaite;
10. Avansa norēķins;
11. Rīkojums par reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu limitiem;
12. Pārskats par reprezentācijas izdevumiem;
13. Akts par reprezentācijas izdevumiem;
14. Tāme
15. Starptautiskā mēroga konkursa anketa;
16. Uzņēmumu līgums;
17. Autordarba pieņemšanas-nodošanas akts;
18. Autoratlīdzības līgums.

Pieteikties komplektam

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku