Nolikums: Par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai

KOMPLEKTA SATURS

 

Komplekta autors – Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

 

NOLIKUMS

1. Vispārīgie jautājumi;
2. Transportlīdzekļu uzskaite grāmatvedībā;
3. Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība;
4. Autotransporta izdevumu uzskaites kārtība;
5. Ar transportlīdzekļa izmantošanu saistītie attaisnojuma dokumenti;
6. Nodokļi:
6.1. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
6.2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis;
6.3. Pievienotās vērtības nodoklis;
6.4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

PIELIKUMI

1. Rīkojums par reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu limitiem;
2. Pārskats par reprezentācijas izdevumiem;
3. Akts par reprezentācijas izdevumiem;
4. Pārskats par komandējumu;
5. Komandējuma norēķins;
6. Pilnvarojuma līgums;
7. Autotransporta patapinājuma līgums;
8. Autotransporta nomas līgums;
9. Darba koplīgums;
10. Darba kārtības noteikumi;
11. Darba līgums;
12. Uzņēmumu līgums;
13. Konkursa nolikuma paraugs;
14. Autoratlīdzības līgums.

Pieteikties komplektam

Vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuru metodisko komplektu izvēlaties? (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku