NODOKĻI

FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits

Week 1

Useful Expressions
4 readings
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Graded: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits

Week 2

Diplomatic Language
3 readings
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Graded: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits

FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits

£0
Pasniedzējs:
Kategorija:

About this course

FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits

25.11.2021.
Interneta vidē (tiešsaistē)
12:30 - 17:00
Grāmatvežiem, uzņēmumu vadītājiem, finanšu vadītājiem

KONFERENCES PROGRAMMA

12:00 – 12:30 – PIESLĒGŠANĀS KANĀLAM.

12:30 – KONFERENCES ATKLĀŠANA.

Moderators

Oskars Priede

Profesionāls lietišķo pasākumu vadītājs

12:30 – 13:00 – 2021.GADA NODOKĻU LIKUMDOŠANAS GROZĪJUMU KOPSAVILKUMA APSKATS. KAS GAIDĀMS NODOKĻU POLITIKĀ 2022.GADĀ?

Lektore

Ilze Rauza

Valdes locekle, nodokļu nodaļas direktore, PricewaterhouseCoopers SIA

13:00 – 13:35 – JAUNS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS UN TĀ IETEKME UZ GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANU, REVIDENTA PRASĪBAS.

Lektore

Sandra Dzerele

Zvērināta revidente, SIA “Sandra Dzerele un partneris” partnere

13:35 – 14:05 – 2021.GADA PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS DARBI: VIRSGRĀMATAS KONTU INVENTARIZĀCIJA, SLĒGUMI, NESKAIDRO JAUTĀJUMU RISINĀJUMI.

Lektore

Laila Kelmere

LLU un EKA vieslektore, GFK docente, praktizējoša grāmatvede, SIA “L.Kelmeres birojs” valdes locekle

14:05 – 14:35 – SASTOPAMĀKĀS KĻŪDAS PVN PIEMĒROŠANĀ UN KOMUNIKĀCIJA AR VID.

Lektore

Ņina Podvinska

LNKA valdes locekle, sertificēta nodokļu konsultante

14:35 – 14:50 – PĀRTRAUKUMS.

14:50 – 15:20 – PROBLĒMJAUTĀJUMI SAISTĪBĀ AR 2021. GADA GROZĪJUMU PIEMĒROŠANU DARBA ALGAS NODOKĻU APRĒĶINĀŠANĀ: KLĀTIENES UN ATTĀLINĀTA DARBA SKATIENĀ.

Lektore

Irēna Arbidāne

Nodokļu nodaļas projektu vadītāja, PricewaterhouseCoopers SIA

15:20 – 15:50 – AKTUĀLIE DARBA STRĪDI: PERSONĀLA VAKCINĀCIJA, ATTĀLINĀTAIS DARBS, DARBA APJOMA UN ŠTATA SAMAZINĀŠANA, CITA AMATA FUNKCIJU IZPILDE.
KĀ ESOŠAJĀ SITUĀCIJĀ NEPIEĻAUT STRĪDUS UN MOTIVĒT KOLEKTĪVU PRODUKTĪVAM DARBAM.

Intervija:

Eva Selga

Latvijas Personāla Vadīšanas Asociācijas valdes priekšsēdētāja

Intervija:

Aija Vāciete

Juriste ar profesionālo maģistra grādu, auditore

15:50 – 16:25 – LIKUMA GROZĪJUMU IEVIEŠANA GRĀMATVEDĪBAS METODIKĀS: UZŅĒMUMA ORGANIZATORISKIE NOLIKUMI, IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA.

Lektore

Ilze Palmbaha

LR Grāmatvežu asociācijas valdes locekle

16:25 – 16:55 – VID PĀRBAUŽU AKTUALITĀTES: COVID-19 VALSTS ATBALSTI, NILL TPFN IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA.

Lektore

Baiba Grandāne

LNKA sertificēta nodokļu konsultante, Borovkovs & Grandāne Tax. Legal.Audit SIA

16:55 – 17:00 – KONFERENCES NOSLĒGUMS.

Syllabus

CV taba apraksts

Week 1 0/5

Useful Expressions

Tools for Professional Approach: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

4 readings
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Graded: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
1 Question

Week 2 0/4

Diplomatic Language

Tools for Professional Approach - Step 2: It’s not just about learning, it’s about having the confidence to use English in real life and upgrade your business communication skills.

3 readings
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Reading: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
Graded: FINANŠU VĪZIJA 2021: grāmatvedība, nodokļi, audits
1 Question