Cien. grāmatvedi!

SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa” ielūdz Jūs uz praktisko semināru:

“Pašnodarbināto personu grāmatvedība 2020.gadā”

.

.Semināru vadīs Inguna Leibus, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore ar vairāku gadu darba pieredzi grāmatvedības un nodokļu jomā.Galvenā kompetence ir nodokļu piemērošana un grāmatvedības uzskaites kārtošana pašnodarbinātajiem, IK, ZS īpašniekiem, saimnieciskās darbības veicējiem.Grāmatu autore par grāmatvedību kārtošanu un nodokļu piemērošanu pašnodarbinātām personām, individuālajiem komersantiem, saimnieciskas darbības veicējiem un zemnieku saimniecībām..

.

.

I. Pašnodarbināto personu reģistrācija un grāmatvedības uzskaites organizācija

 1. Saimnieciskās darbības tiesiskais pamats: reģistrācija, ierobežojumi, izmaksas.
 2. Pamatnoteikumi saimnieciskās darbības veicēja grāmatvedības uzskaitei.
 3. Vienkāršā ieraksta grāmatvedība – principi, būtība, organizācija.
 4. Divkāršā ieraksta grāmatvedība – principi, būtība, organizācija.
 5. Grāmatvedības dokumenti un reģistri.
 6. Saimniecisko darījumu attaisnojošie dokumenti, to noformējuma prasības.

II. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite

 1. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls.
 2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaites kārtība.
 3. Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaites kārtība: ar saimniecisko darbību saistītie un nesaistītie izdevumi.

III. Pamatlīdzekļi. Nemateriāli ieguldījumi. Krājumi. Debitori. Kreditori

 1. Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība, tās noteikšana.
 2. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana.
 3. Krājumu uzskaite, nepieciešamie reģistri un dokumentācija.
 4. Debitoru un kreditoru uzskaite vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedībā.
 5. Inventarizācijas kārtība.

IV. Pašnodarbinātas personas nodokļu maksāšanas režīma izvēle

 1. Vispārējais nodokļu maksāšanas režīms un tā piemērotība dažādiem saimnieciskās darbības veidiem:
 2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana, izdevumu apmēra ierobežojums
 3. Pašnodarbinātas personas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).
 4. Patentmaksa: kritēriji, apmērs, nomaksa, specifika, plusi un mīnusi.
 5. Mikrouzņēmumu nodoklis: kritēriji, apmērs, nomaksa, specifika, plusi un mīnusi.
 6. Pievienotās vērtības nodoklis

V. Gada ienākumu deklarācija un avansa maksājumi

 1. Gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtība.
 2. Avansu maksājumu aprēķins.

VI. Atbildes uz jautājumiem.

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Lūdzu noradiet semināru, kuru vēlēties apmeklēt?

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku