Pievienotās vērtības nodoklis

Video seminārs PVN likuma un MK noteikumu Nr. 17 grozījumi un to piemērošana praktiskajā grāmatvedībā”,  lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “2019. gada PVN aktualitātes. Kā sagatavoties likuma izmaiņām, tostarp reversa atcelšanai: būvizstrādājumu un sadzīves tehnikas piegādēm.”,  lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “Grāmatveža rokasgrāmata: PVN piemērošana ikdienas darbā”,  lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “VID UIN audits. Uzrēķina samazināšana. Tiesu prakse. VID plāni 2018.gada UIN auditiem.”, lektore Jadviga Neilande (darba valoda – latviešu)

Video seminārs “VID PVN audits. Tiesu prakse. Biežāk pieļauto kļūdu apkopojums PVN darījumos”,  lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs:  “PVN darījumu pareiza atspoguļošana praktiskajā grāmatvedībā”,  lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs:  “PVN risku samazināšana būvniecībā un darījumos ar nekustamo īpašumu”, lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs: 2018. gada PVN likuma grozījumi un to praktiskā piemērošana grāmatvedība, lektore Ņina Podvinska (darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “Jauni grozījumi PVN likumā ar 01.01.2018. PVN praktiskā piemērošana, piemēru risināšana” (lektore Ņina Podvinska, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “Jauni grozījumi PVN likumā ar 01.06.2017. PVN praktiskā piemērošana, piemēru risināšana” (lektore Ņina Podvinska, darba valoda – latviešu)

Video seminārs: “PVN 2017: likuma grozījumi; likuma normu praktiskā piemērošana; VID PVN audits, tiesu prakse” (lektore Ņina Podvinska)

Pieteikties video semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kuram video semināram piesakieties?

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku