e-veikals

Vadītāja dokumentu veidlapu paraugu komplekts
marts 26, 2017
Jauni grozījumi PVN likumā ar 01.06.2017. PVN praktiskā piemērošana, piemēru risināšana
augusts 21, 2017
Показать все

Aktualitātes VID darba devēju un darbinieku pārbaudēs. VSAOI ziņojuma aizpildīšana.

75,00 ar PVN


Category: .
Description

 Semināru vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā.

Saturs

 1. Darba dēvēju “aplokšņu algu” risks. VID aptaujas lapas:
 2. Darbinieku darba algas – nozares statistikas radītāji;
 3. Uzņēmuma darba algas neatbilstības nozares vidējiem radītājiem pēc statistikas datiem – vai ir VID informatīvais jeb oficiālais nosacījums koriģēt darba algas, tās tiesiskais pamatojums;
 4. Darba devēju aptaujas lapas paraugs;
 5. Darba devēju aptaujas lapas aizpildīšanas ieteikumi;
 6. VID atbilžu apkopojums pēc darba devēju aptaujas lapas saņemšanas;
 7. Uzņēmumu rīcība: darbības turpināšana vai labprātīga likvidācija – iespējamie nodokļu riski.

Darbinieku VID aptaujas lapas:

 1. Darbinieku VID aptaujas lapas paraugs;
 2. Darbinieku uzaicināšana Valsts Ieņēmumu Dienestā paskaidrojumu sniegšanai par darbu;
 3. Darbinieku VID aptaujas lapas un paskaidrojumos gūtās informācijas salīdzināšana ar uzņēmuma grāmatvedības datiem;
 4. Ieteikumi darba dēvējiem.

Darba dēvēju VID pārbaudes. Inkasso:

 1. Darba devēju VID pārbaužu shēma;
 2. Uzņēmuma sagatavošanas ieteikumi VID darba dēvēju pārbaudei;
 3. Iespējamie nodokļu riski.
 4. Paziņojums par nodokļu parādiem;
 5. Brīdinājums;
 6. Lēmums par nodokļu parādu piedziņu;
 7. Gadījumi, kad VID uzliek inkaso nodokļu maksātājam bez paziņojuma un brīdinājuma;
 8. Iespējamie risinājumi nodokļu maksātājam līdz VID inkaso lēmuma saņemšanas: nodokļu maksājumu termiņa pagarinājuma pieprasījums, iesniegums par nodokļu maksājumu labprātīgo izpildi.

VSAOI ziņojuma aizpildīšanas kārtībā ar 01.07.2017.: skaidrojumi un ieteikumi.

 Atbildes uz jautājumiem.