e-veikals

Attaisnojumu dokumentu grāmatvedības atbilstības pārbaude UIN, PVN, VSAOI, IIN likumu prasībām. Iespējamo nodokļu risku samazināšana.
decembris 17, 2018
Nolikums: “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma”
janvāris 7, 2019
Показать все
Placeholder

Metodika: gada pārskata un uzņēmumu ienākumu nodokļa deklarācijas sastādīšanas metodika par 2018.gadu

102,85 ar PVN


Description

Komplekts “Metodika: 2018.gada uzņēmumu ienākuma nodokļa objektu skaidrojums deklarācijā. Gada pārskata sastādīšana, posteņu grāmatošanas īpatnības.”

– nepieciešamās informācijas un dokumentu paraugu bloku MS Word un MS Excel vidē, kas sagatavots un atbilst spēkā esošajai LR likumdošanas bāzei. Komplekts ir izstrādāts USB atmiņas kartes formātā. Visus dokumentus ir iespējams izdrukāt un izmantot kā gatavu instrumentu Jūsu uzņēmuma vajadzībām.

Papildus dokumentu paraugi komplektam

Metodikas lietošanas priekšrocības:

–  Jūs lietosiet 2018. gada pārskata sastādīšanai jau gatavo metodiku, sagatavotu saskaņā ar jauna Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām;
– Jums nav jāmeklē likumdošanas izmaiņu piemērošanas kārtību praktiskā darbā;
– Jūs zināsiet 2018.gada finanšu pārskatu iesniegšanas apjomu tieši Jūsu uzņēmumam;
– Jūs precīzi zināsiet par 2018.gada finanšu pārskata pielikumu iesniegšanu (kam jāiesniedz, kam nē), un tajos uzradīto informāciju;
– Jūs zināsiet un nepieļausiet iespējamas kļūdas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā;
– Metodikā Jums būs pieejami dažādie praktiskie piemēri un sarežģīto situāciju risinājumi.

KOMPLEKTA SATURS:

 1. Uzņēmumu ienākuma nodokļa objektu skaidrojums deklarācijas sastādīšanā par 2018.gadu.

1.1. Aktualitātes uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā
1.2. Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi
1.3. Šaubīgie debitori.
1.4. Ziedojumi un dāvinājumi
1.5. Reprezentācijas izdevumi
1.6. Darbinieku ilgtspējas pasākumu izdevumi
1.7. Transporta izdevumi
1.8. Reprezentācijas auto
1.9. Pamatlīdzekļu nolietojums
1.10. Aizdevumi
1.11. Aizdevumu procenti
1.12. Darījumi ar nerezidentiem
1.13. Dividendes
1.14. Ārkārtas dividendes
1.15. Biežāk pieļautas kļūdas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā

2. Gada pārskata sastādīšanas metodika par 2018. gadu

2.1. Uzņēmumu 2018. gada pārskatu sastādīšanas normatīvie akti
2.2. 2018. gada pārskatu apjoms saskaņā ar uzņēmumu finanšu kritērijiem
2.3. Uzņēmumu 2018. gada pārskatu mērķi un grāmatvedības principi
2.4. Gada pārskata periods
2.5. Gada pārskata posteņu inventarizācija
2.6. Gada pārskata sastāvdaļas:
2.6.1. Bilances aktīva sastāvdaļu un posteņu grāmatošanas īpatnības
2.6.2. Bilances pasīva sastāvdaļu un posteņu grāmatošanas īpatnības
2.6.3. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu grāmatošanas īpatnības
2.6.4. Finanšu pārskata pielikumu aktualitātes un iekļaujama informācija
2.6.5. Vadības ziņojumā iekļaujama informācija
2.6.6. Gada pārskata revīzija, apstiprināšana un iesniegšana

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Metodika: gada pārskata un uzņēmumu ienākumu nodokļa deklarācijas sastādīšanas metodika par 2018.gadu”

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *