e-veikals

Grāmatveža dokumentu veidlapu paraugu komplekts (MS Excel un MS Word formātā)
marts 26, 2017
Aktualitātes VID darba devēju un darbinieku pārbaudēs. VSAOI ziņojuma aizpildīšana.
augusts 21, 2017
Показать все

Vadītāja dokumentu veidlapu paraugu komplekts

60,00 ar PVN


Description

Vadītāja dokumentu veidlapu paraugu komplekts

Dokumentu paraugi

Sadaļa

 1. Salīdzināšanas akts
 2. Ieskaitu līgums – akts
 3. Inventarizācijas akts
 4. Inventarizācijas akts (noilgums)
 5. Debitoru norakstīšanas akts
 6. Debitoru norakstīšanas akts (noilgums)
 7. Rīkojums –  inventarizācija
 8. Rīkojums – inventarizācija (noilgums)
 9. Rīkojums – debitoru norakstīšana
 10. Rīkojums – debitoru norakstīšana (noilgums)
 11. Rīkojums – uzkrājumi
 12. Attaisnojuma preču piegādes dokuments
 13. Preču piegādes dokuments
 14. Preču piegādes dokumentu reģistrs
 15. Preču pavadzīmes rēķins
 16. Rēķins
 17. Preču pavadzīmju reģistrs
 18. Rīkojums par kasiera pienākumiem
 19. Rīkojums par EKA

II Sadaļa

 1. Ceļazīme maksājot auto nodokli
 2. Ceļazīme nemaksājot auto nodokli

III Sadaļa

 1. Ziņojums par reprezentācijas izdevumiem

IV Sadaļa

 1. Rīkojums avansa norēķina personai
 2. Iesniegums – avansa izsniegšanai
 3. Avansa norēķins
 4. Rīkojums par darba braucienu
 5. Rīkojums par komandējumu

Līgumu paraugi

I Pirkuma / Pārdevuma / Maiņas / Piegādes līgumi

 1. Preces pirkuma līgums (pārdevēja interesēs)
 2. Preces pirkuma līgums (pircēja interesēs)
 3. Preces pārdošanas līgums (ārzemju pircējs)
 4. Pirkuma – pārdevuma līgums
 5. Bartera līgums
 6. Preču piegādes līgums ar atlikto maksājumu
 7. Līgums par preču pārdošanu ar pircēja ķīlu
 8. Ķīlas līgums (atlikta maksājuma nodrošinājums)
 9. Līgums par preces izgatavošanu / piegādi
 10. Līgums par preču glabāšanu noliktavā

II Nekustamā Īpašuma Pirkuma Līgumi

 1. Zemesgabala pirkuma līgums
 2. Ēkas pirkuma līgums
 3. Ēkas un zemesgabala pirkuma līgums
 4. Līgums par ēkas pirkuma uz nomaksu
 5. Rokas naudas līgums
 6. Ēkas pieņemšanas – nodošanas akts
 7. Pilnvarojuma līgums nekustāmā īpašuma pārdošanai

III Nekustamā Īpašuma Noma / Īre / Patapinājums / Dāvinājums

 1. Ēkas nomas līgums
 2. Nedzīvojamo telpu nomas līgums (nomnieka interesēs)
 3. Nedzīvojamo telpu nomas līgums (iznomātāja interesēs)
 4. Nedzīvojamo telpu apakšnomas līgums
 5. Nedzīvojamo telpu nodošanas – pieņemšanas akts
 6. Līgums par dzīvojamo telpu īri darbinieku vajadzībām
 7. Telpu pieņemšanas-nodošanas akts
 8. Zemesgabala patapinājuma līgums
 9. Ēkas / Zemes dāvinājuma līgums

IV Nomas līgumi

 1. Iekārtas nomas līgums
 2. Līgums par iekārtas nomu pakalpojumu sniegšanai
 3. Iznomātas iekārtas nodošanas akts
 4. Akts par iznomātas iekārtas bojājumiem
 5. Līgums par iekārtas nomu ar izpirkuma tiesībām
 6. Automašīnas nomas līgums
 7. Kravas automašīnas nomas līgums
 8. Iznomātas automašīnas nodošanas – pieņemšanas akts

V Komercdarījumu līgumi

 1. Aizdevuma līgums
 2. Cesijas līgums
 3. Aizdevuma līgums ar firmas dibinātāju
 4. Aizdevuma līgums ar ķīlas nodrošinājumu
 5. Automašīnas patapinājumā līgums
 6. Glabājumā līgums
 7. Preču zīmēs licences līgums 
 8. Licences vienošanas
 9. Autorlīgums
 10. Autordarbā pieņemšanas – nodošanas akts
 11. Komisijas līgums
 12. Pilnvarojuma līgums
 13. Konsignācijas līgums
 14. Distribūcijas līgums
 15. Galvojuma līgums
 16. Līgums par pakalpojuma sniegšanu
 17. Akts par izpildītajiem darbiem
 18. Uzņēmuma līgums

VI Kopsadarbības līgumi

 1. Nodomu protokols kopuzņēmuma izveidošanai
 2. Firmu kopdarbības līgums

VII Darba saistīti līgumi

 1. Iesniegums – darba pieņemšanā
 2. Rīkojums – darba pieņemšanā
 3. Darba līgums mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem
 4. Darba līgums
 5. Materiālas atbildības līgums
 6. Materiālo vērtību nodošanas – pieņemšanas akts
 7. Komercnoslēpuma vienošanās
 8. Vienošanās par darba attiecību izbeigšanu
 9. Iesniegums – darba līguma uzteikums
 10. Rīkojums par atbrīvošanu no darba
Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vadītāja dokumentu veidlapu paraugu komplekts”

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *