Mācību kurss:

“PVN risku samazināšana darījumos ar nekustamo īpašumu”

kas notiks latviešu valodā 10.05.2018. Rīgā, Skolas ielā 11, no plkst. 10.00. līdz plkst. 17:00.

Kursu vadīs  Ņina Podvinska, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, PricewaterhouseCoopers SIA projektu vadītāja

Galvenā kompetence ir nodokļu projekti, konsultācijas attiecībā uz PVN piemērošanu un klientu pārstāvība nodokļu tiesvedības procesos.

SATURS

  1. Ar nodokli apliekamās vērtības noteikšana un ar to saistīti riski
  2. PVN piemērošana lietota nekustamā īpašuma, kuru iegādājoties atskaitīts priekšnodoklis, piegādei
  3. PVN piemērošana lietota nekustamā īpašuma piegādēm, izmantojot īpašo kārtību
  4. PVN piemērošana, pārdodot nekustamo īpašumu parādnieka vārdā
  5. Priekšnodokļa atskaitīšana un ar to saistīti riski
  6. Korekciju veikšana darījumos ar nekustamo īpašumu
  7. PVN piemērošana, pārdodot biznesu ar nekustamo īpašumu vai veicot tā ieguldījumu cita uzņēmuma pamatkapitālā
  8. PVN piemērošana ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem, tostarp,

– pakalpojumu klasifikācija saistītajos un nesaistītajos ar nekustamo īpašumu, ņemot vērā ES Padomes Regulu 282/2011;

– pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšana, saistības maksāt nodokli un pakalpojumu deklarēšana;

– apgrieztās PVN maksāšanas kārtības piemērošana būvniecības pakalpojumiem;

– dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumi.

  1. Atbildes uz klausītāju jautājumiem

Pieteikties semināram

Dalībnieka vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu tālrunis (obligāts)

Kā jūs par mums uzzinājāt?

Jūsu rekvizīti rēķina piestādīšanai

Jautājums semināra lektorei vai cita informācija

Ja pieteikuma formu aizpildu kā fiziskā persona, piekrītu manu datu apstrādei, saskaņā ar SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Klientu datu privātuma politiku