“VID UIN audits. Uzrēķina samazināšana. Tiesu prakse.

VID plāni 2018.gada UIN auditiem.”

Mācību kursu vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste. Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā


SATURS

 1. Sagatavošanās UIN auditam, UIN uzrēķina risku samazināšana:
 1. Saimnieciskas dokumentācijas pārbaude par darījumu faktisko norisi;
 2. Iekšējas starpdokumentācijas atbilstības pārbaude;
 3. Darījuma partneru uzticamības pārbaude un darījuma risku novērtēšana;
 4. Pierādījumu nodrošināšana preču iegādes, pakalpojumu saņemšanas darījumos:
  1. preču piegādes un iegādes ES teritorijā, preču eksports, imports;
  2. preču transporta pakalpojumi;
  3. reklāmas, reprezentācijas, marketinga un starpniecības pakalpojumi;
  4. ar nekustamo īpašumu saistītie pakalpojumi.
 5. Nodokļu piemērošanas pārbaude:
  1. iekšzemes darījumi;
  2. darījumi ar nerezidentiem.

II. Nodokļa maksātāja aktīva dalība UIN pārbaudes norisē:

 1. Pārbaudes vietas izvēle;
 2. Sadarbība ar auditoriem – pilnvarotas personas;
 3. Informācijas, paskaidrojumu sniegšana auditoriem;
 4. Sākumsaruna, starpsaruna, nobeiguma saruna;
 5. VID lēmuma pārsūdzēšanas kārtība.

III. Biežāk sastopamo kļūdu apkopojums un labojums UIN auditos.

IV. Tiesu prakse nodokļu strīdos, aktuāli tiesu spriedumi UIN lietās.

V. VID plāni 2018. gada UIN auditiem.

VI. Atbildes uz jautājumiem.

Подать заявку на видео-семинар

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой видео семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента