Semināru vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste. Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā

SATURS

I. Pašnodarbināto personu reģistrācija un grāmatvedības uzskaites organizācija

 1. Saimnieciskās darbības reģistrācija, ierobežojumi, izmaksas.
 2. Likumdošanas nosacījumi.
 3. Pamatnoteikumi saimnieciskās darbības veicēja grāmatvedības uzskaitei.
 4. Vienkāršā ieraksta grāmatvedība – principi, būtība, organizācija.
 5. Divkāršā ieraksta grāmatvedība – principi, būtība, organizācija.
 6. Grāmatvedības dokumenti un reģistri.
 7. Saimniecisko darījumu attaisnojošie dokumenti, to noformējuma prasības.

II. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite

 1. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls.
 2. Saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaites kārtība.
 3. Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaites kārtība: ar saimniecisko darbību saistītie un nesaistītie izdevumi.

III. Pamatlīdzekļi. Nemateriāli ieguldījumi. Krājumi. Debitori. Kreditori

 1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite un nolietojuma aprēķināšana.
 2. Pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība, tās noteikšana.
 3. Noteikumi pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu grāmatvedības uzskaitei, ierobežojumi, dokumentācija.
 4. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu attiecināšana uz saimniecisko darbību.
 5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma aprēķināšanas metodes.
 6. Krājumu uzskaites organizācija pašnodarbinātai personai, nepieciešamie reģistri un dokumentācija.
 7. Debitoru un kreditoru uzskaite vienkāršajā un divkāršajā ieraksta grāmatvedībā.

IV. Pašnodarbinātas personas saimnieciskā darbība un nodokļu režīma izvēle

 1. Saimnieciskās darbības nodokļu režīmi un nodokļu uzskaites piemērošana: pakalpojumi sniedzējiem, ražotājiem, nekustama īpašuma iznomātājiem / izīrētājiem; autoratlīdzībām.
 2. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošana vispārējā kārtībā.
 3. Patentmaksa – patentmaksas maksātāju kritēriji, nodokļa apmērs, nomaksa, specifika, plusi un mīnusi.
 4. Mikrouzņēmumu nodoklis.
 5. Valsts sociālās obligātas iemaksas.
 6. Pievienotās vērtības nodoklis. 

V. Gada ienākumu deklarācija un avansa maksājumi

 1. Gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas kārtība par 2017.gadu.
 2. Svarīga informācija par Gada ienākumu deklarācijas sastādīšanu 2018.gadam.
 3. Avansu maksājumu aprēķins.

VI. Atbildes uz jautājumiem.

Подать заявку на видео-семинар

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой видео семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента