Semināru vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā.

Saturs

I. MK noteikumu Nr. 808 jauno grozījumu piemērošana. 

II. Norēķinu inventarizācija.

III. Bilances sagatavošana:

 1. Nemateriālie ieguldījumi.
 2. Nekustamais īpašums.
 3. Pārējie pamatlīdzekļi.
 4. Akcijas un daļas.
 5. Ilgtermiņa aizdevumi.
 6. Krājumi un vērtspapīri.
 7. Debitori.
 8. Nauda.
 9. Rezerves fonds.
 10. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.
 11. Citi aizņēmumi.
 12. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.
 13. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
 14. Pārējie kreditori.

IV. Ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana:

 1. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.
 2. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.
 3. Saņemtie mantojumi.
 4. Saņemtās dotācijas.
 5. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības.
 6. No Eiropas Savienības fondiem, Eiropas Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums.
 7. Citi ieņēmumi.
 8. Izdevumi.
 9. Naudas maksājumi personām.
 10. Materiālu izdevumi
 11. Algas.
 12. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
 13. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
 14. Citi izdevumi.
 15. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

VI. Ziedotāju saraksts.

VII. Ziedojumu izlietojums.

VIII. Sabiedriskais labums.

IX. Pārskats par sabiedrisko labumu.

X. Ziņojums.

XI. Gada pārskata pārbaude un iesniegšana.

XII. Atbildes uz jautājumiem.

Подать заявку на видео-семинар

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой видео семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента