Grāmatveža rokasgrāmata: PVN piemērošana ikdienas darbā”

Semināru vadīs Ņina Podvinska, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, PricewaterhouseCoopers SIA projektu vadītāja

Galvenā kompetence ir nodokļu projekti, konsultācijas attiecībā uz PVN piemērošanu un klientu pārstāvība nodokļu tiesvedības procesos.

SATURS

I. PVN darījumu klasifikācija:

  • preču piegādes un iegādes ES teritorijā;
  • preču eksports, imports;
  • preču transporta pakalpojumi;
  • reklāmas, reprezentācijas, marketinga un starpniecības pakalpojumi;
  • ar nekustamo īpašumu saistītie pakalpojumi, būvniecība.

II. Apliekamās vērības noteikšana

III. Piemērojamās PVN likmes

IV. Tiesiskais pamatojums atbrīvojumu piemērošanā

V. Attaisnojuma dokumentu bāze

VI. PVN riski un to samazināšanas iespējas

VII. PVN administrēšana, uzrēķinu apstrīdēšana

VIII. Atbildes uz jautājumiem

Подать заявку на видео-семинар

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой видео семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента