Semināru vadīs  Ņina Podvinska, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, PricewaterhouseCoopers SIA projektu vadītāja

Galvenā kompetence ir nodokļu projekti, konsultācijas attiecībā uz PVN piemērošanu un klientu pārstāvība nodokļu tiesvedības procesos.

SATURS

1. Grozījumi PVN likumā 2018. gadā:

  • jauns reģistrācijas slieksnis VID PVN maksātāju reģistrā;
  • PVN apgrieztā maksāšanas kārtība būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādēm;
  • PVN apgrieztā maksāšanas kārtība metālizstrādājumu piegādēm un ar to saistītiem pakalpojumiem;
  • PVN apgrieztā maksāšanas kārtība sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm;
  • jaunā samazinātā PVN 5 procentu likme;
  • izmaiņas PVN deklarācijas sagatavošanā.

2. Praktisku uzdevumu un piemēru risināšana:

  • preču piegādes (arī preču eksports) un iegādes ES teritorijā, preču imports īpašajā režīmā u.c.;
  • PVN piemērošana pakalpojumiem iekšzemē un pārrobežu darījumos (ar preču eksportu, importu un tranzītu saistīti pakalpojumi, reklāmas, marketinga, konsultāciju pakalpojumi u.c.);
  • priekšnodokļa atskaitīšana, tostarp, proporcionālā;
  • korekciju veikšana un korekcijas rēķinu uzrādīšana PVN deklarācijās.

3. Atbildes uz jautājumiem.

Подать заявку на видео-семинар

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой видео семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента