“Kā pareizi sagatavot Uzņēmumu ienākuma deklarāciju par 2018.gada 1.pusgadu”


Semināru vadīs Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste. Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā (VID), kur nodokļu maksātājiem veikusi auditus, tematiskās pārbaudes, sniegusi konsultācijas un vadījusi seminārus kā arī piedalījusies darba grupās Ministru kabineta noteikumu izstrādē un VID nodokļu un grāmatvedības metodisko norādījumu sagatavošanā

 

SATURS

I. UIN deklarācijas par 2018.gada par 1. pusgadu sagatavošanas etapi:

 1. Deklarācijas posteņu detalizēts skaidrojums;
 2. Nesadalīta peļņa uz 31.12.2017..;
 3. Pirmstaksācijas periodu zaudējumi, kas izveidojas līdz 31.12.2017.;
 4. Uzkrājumi, kuri izveidoti līdz 2017.gada 31.12.2017.;
 5. Debitoru parādu summa, kas radušies līdz 31.12.2017.;
 6. Dividendes vai dividendēm pielīdzinātas izmaksas;
 7. Nosacīti sadalītā peļņa;
 8. Ienākums no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas;
 9. Nodokļa atvieglojums par ārvalstīs samaksāto nodokli;
 10. Pārskata gadā veiktie ziedojumi, par kuriem piemēro nodokļa atvieglojumu;
 11. Nodoklis no nerezidenta ienākuma

II. Ar saimniecisko darbību nesaistītas izmaksas:

 1. Jauni kritēriji reprezentācijas izdevumu atskaitīšanai;
 2. Darbinieku saliedēšanas pasākumi;
 3. Soda nauda;
 4. Ziedojumi;
 5. Citas izmaksas, kas neattiecās uz uzņēmuma saimniecisko darbību.

III. Dividendes, aizdevumi un darījumi ar saistītām pusēm:

 1. Ar nodokli apliekamās bāzes palielināšana par nosacītām dividendēm.
 2. Peļņas aplikšana ar nodokli, kas saņemta no ārvalstu saistītām pusēm;
 3. Saistīto pušu aizdevumu aplikšana ar nodokli;
 4. Transferta cenas attiecībā uz jauno UIN modelī;
 5. Ierobežojumi kapitāldaļu pārdošanas darījumiem.

IV. Atbildes uz jautājumiem.

Подать заявку на видео-семинар

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой видео семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента