Komercdarījumi vadītājiem

Mācību kurss pareizai komercdarījumu noformēšanai vadītājiem

Jūsu galvenie ieguvumi:

Varēsiet korekti noformēt darījumus ar partneriem, pareizi organizēt līgumsaistību izpildi,  samazināt iespējamos finanšu un reputācijas zaudējumu riskus juridiskajos aspektos. 

Programmas tēmas:

I. Darba attiecības

II. Attiecības ar uzņēmuma klientiem un tās juridiskas sekas:

  • Sadarbības līgumi
  • Bartera līgumi
  • Cesijas līgumi

III. Attiecības ar uzņēmuma piegādātājiem un tās juridiskas sekas:

  • Pirkuma līgumi
  • Pārvadājuma līgumi
  • Nomas līgumi
  • Ārpakalpojumi līgumi
  • Patapinājuma līgumi

Kursu var apmeklēt klātiene vai e-vidē

Kursa ilgums 5 akadēmiskas stundas

Pietiekties kursam vai konsultācijai

Имя, фамилия участника (указать обязательно)

Ваша электронная почта (указать обязательно)

Ваш телефон (указать обязательно)

Какой семинар заказываете?

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента