Pievienotās vērtības nodokļa
uzskaites un priekšnodokļa atskaitīšanas metodika

Metodikas autore  Ņina Podvinska, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle, PricewaterhouseCoopers SIA projektu vadītāja.

Galvenā kompetence ir nodokļu projekti, konsultācijas attiecībā uz PVN piemērošanu un klientu pārstāvība nodokļu tiesvedības procesos. Kopš 2007.gada strādā SIA PwC par Nodokļu un juridiskās nodaļas projektu vadītāju.

Pirms tam 17 gadus ir strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā, kur guvusi plašu pieredzi nodokļu piemērošanas jautājumos, kā arī darbojusies nodokļu normatīvo aktu pilnveidošanā.

METODIKAS SATURS:

Termini un saīsinājumi
1. Saturs
2. Metodikas mērķis
3. Pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanās un grāmatvedības uzskaites vispārīgie noteikumi
3.1. PVN aprēķināšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas tiesiskais regulējums:
– darījumu klasifikācija;
– darījuma vērtība;
– darījuma brīdis;
– nodokļa rēķina izrakstīšanas prasības;
– priekšnodoklis, tā atskaitīšanas vispārējie principi, proporcija, ierobežojumi, korekcijas
3.2. Īpašās PVN kārtības (iekšzemes reverss, peļņas daļas režīmi u.c.)
3.3. PVN deklarācijas un pielikumu sagatavošanas noteikumi:
– deklarēšanas saistības;
– par PVN aprēķināšanu atbildīgie nodokļa maksātāji;
– darījumu uzrādīšanas kritēriji un brīdis
4. PVN maksātāja darbības raksturojums
4.1. Darījumi, kas dod tiesības atskaitīt priekšnodokli
4.2. Darījumi, kas nedod tiesības atskaitīt priekšnodokli
5. PVN uzskaites grāmatvedības reģistri
6. PVN taksācijas periods
7. PVN deklarācijā norādāmo veikto darījumu aprēķināšanas kārtība
8. PVN maksātāja izmaksu nošķiršana un atskaitāmā priekšnodokļa aprēķināšanas metode
9. Korekciju veikšana, tostarp, darījumos ar nekustamiem īpašumiem, par pamatlīdzekļiem vērtībā virs 70 000 EUR
10. Deklarāciju sagatavošana un iesniegšana
11. PVN gada deklarācija
12. Pielikumi un piemēri
– atskaitāmā priekšnodokļa daļas noteikšana darījumos ar NI būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi un restaurāciju;
– priekšnodokļa atskaitīšana par vieglo automašīnu (furgonu) iegādi, importu, nomu un uzturēšanas izmaksām;
– reklāmas un reprezentācijas izmaksas – klasifikācija, priekšnodokļa atskaitīšana;
– publisko personu, biedrību, nodibinājumu priekšnodokļa atskaitīšanas kritēriji un specifika;
– PVN grupas darījumi;
– nomaksas pirkuma darījumi;
– u.c.

Подать заявку


Имя, фамилия (обязательно)

Адрес Вашей эл. почты (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Какой методический комплект вы выбираете? (обязательно)

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Вопрос или другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента