Nolikums: “Par reklāmas un reprezentācijas izdevumiem, personāla ilgtspējas pasākumiem”
KOMPLEKTA SATURS

 

Komplekta autors – Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

NOLIKUMI

1. Nolikums par reprezentācijas un reklāmas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību;
2. Nolikums par personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem (darba apģērbs, darba aizsardzība, ūdens, pārtika, atpūtas telpas, kompensācijas, komandējumi, dāvanas, balvas, konkursi, apdrošināšana u.c.);
3. Nolikums par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību;
4. Nolikums par ziedojumiem;
5. Latvijas mēroga konkursa nolikums (paraugs);
6. Starptautiskā mēroga konkursa nolikums (paraugs).

PIELIKUMI

Darba līgums;
2. Darba kārtības noteikumi;
3. Darba koplīgums;
4. Pilnvarojuma līgums;
5. Rīkojums par komandējumu;
6. Rīkojums par darba braucienu;
7. Automašīnas patapinājuma līgums;
8. Automašīnas nomas līgums;
9. Komandējuma atskaite;
10. Avansa norēķins;
11. Rīkojums par reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu limitiem;
12. Pārskats par reprezentācijas izdevumiem;
13. Akts par reprezentācijas izdevumiem;
14. Tāme
15. Starptautiskā mēroga konkursa anketa;
16. Uzņēmumu līgums;
17. Autordarba pieņemšanas-nodošanas akts;
18. Autoratlīdzības līgums.

Подать заявку


Имя, фамилия (обязательно)

Адрес Вашей эл. почты (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Какой методический комплект вы выбираете? (обязательно)

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Вопрос или другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента