Grāmatvedības organizācija NVO:
Metodika: biedrībām, arodbiedrībām, nevalstiskām, reliģiskām, sabiedriskā labuma organizācijām

Komplekta autors – Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

 

 

METODIKAS SATURS:

1. Inventarizācijas instrukcija.
2. Inventarizācijas akti.
3. Avansa norēķinu un darbinieku izdevumu uzskaite.
4. Iesniegumi, rīkojumi avansa norēķinu personai.
5. Transportlīdzekļu izmantošana NVO.
6. Nomas līgums, patapinājuma līgums, darba līgums, rīkojumi.
7. Attaisnojuma dokumentu apgrozība.
8. Grāmatvedības reģistru kārtošana..
9. Gada pārskata sagatavošana.
10. Grāmatvedības pārskatu sagatavošana.
11. Grāmatvedības dokumentu glabāšana.
12. Datu aizsardzība grāmatvedībā.
13. Reklāma un reprezentācija.
14. Krājumu uzskaite.
15. Pamatlīdzekļu uzskaite..
16. Kases operāciju uzskaite.
17. Kases aparāta un kvīšu/biļešu lietošana.
18. Preces/pakalpojuma pašizmaksa.
19. Attaisnojuma dokumenta sagatavošana.
20. Ziedojumu un dāvinājumu uzskaite.

Подать заявку

Имя, фамилия (обязательно)

Адрес Вашей эл. почты (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Какой методический комплект вы выбираете? (обязательно)

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Вопрос или другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента