Nolikums: Par transportlīdzekļu izmantošanu uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai

KOMPLEKTA SATURS

 

Komplekta autors – Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede un juriste.

 

NOLIKUMS

1. Vispārīgie jautājumi;
2. Transportlīdzekļu uzskaite grāmatvedībā;
3. Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība;
4. Autotransporta izdevumu uzskaites kārtība;
5. Ar transportlīdzekļa izmantošanu saistītie attaisnojuma dokumenti;
6. Nodokļi:
6.1. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
6.2. Uzņēmumu ienākuma nodoklis;
6.3. Pievienotās vērtības nodoklis;
6.4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

PIELIKUMI

1. Rīkojums par reprezentācijas izdevumu un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumu limitiem;
2. Pārskats par reprezentācijas izdevumiem;
3. Akts par reprezentācijas izdevumiem;
4. Pārskats par komandējumu;
5. Komandējuma norēķins;
6. Pilnvarojuma līgums;
7. Autotransporta patapinājuma līgums;
8. Autotransporta nomas līgums;
9. Darba koplīgums;
10. Darba kārtības noteikumi;
11. Darba līgums;
12. Uzņēmumu līgums;
13. Konkursa nolikuma paraugs;
14. Autoratlīdzības līgums.

Подать заявку


Имя, фамилия (обязательно)

Адрес Вашей эл. почты (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Какой методический комплект вы выбираете? (обязательно)

Как Вы о нас узнали?

Ваши реквизиты для выставления счета

Вопрос или другая информация

Если я заполню форму заявки как физическое лицо, я согласен, что мои данные будут обработаны в соответствии с SIA “Biznesa Konsaltinga Grupa”
Политикой конфеденциальности данных клиента